Generálna oprava Biskupského úradu

Vláda Srbska schválila Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku 88.500.000,00 RSD na projekt generálnej opravy budovy Biskupského úradu. Majstri sa dali do práce už 1. júla a očakávané zakončenie prác je 15. decembra 2021. Napísal na sociálnej sieti Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku, ktorý sa zároveň poďakoval štátnemu vedeniu, priateľom a dobrým ľuďom, hospodárskemu výboru a synodálnemu presbyterstvu SEAVC v Srbsku za pomoc a podporu. Vyše polstoročná budova Evanjelického ústredia v Novom Sade, v ktorom sa nachádza aj Biskupský úrad SEAVC, bola vybudovaná roku 1965 a odvtedy na nej neboli robené žiadne väčšie oprávky. Dostavané bolo iba podkrovie, v ktorom boli urobené izby na ubytovanie hostí a študentov, tie sa však nikdy používať nemohli. Tá časť objektu nezískala totiž povolenie na použitie kvôli nezodpovedajúcej kanalizačnej sieti. Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali, majú aj tie nedopatrenia z minulosti napraviť a všetko sa má urobiť v súlade s normami. V tomto roku storočnice osamostatnenia našej cirkvi by sa vynovená budova mala zaskvieť v novom rúchu.

 

Generálna oprava Biskupského úradu

 

Generálna oprava Biskupského úradu

 

Generálna oprava Biskupského úradu

 

Ťažkosti späté s touto našou reprezentatívnou budovou, ktorá si už vyžadovala kompletnú rekonštrukciu, trápili našu cirkev už dlhé roky a riešenie sa nečrtalo. Preto biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav Javorník na začiatku tohto roku, krátko po vymenovaní do funkcie, problém predostrel priamo prezidentovi Srbska, ktorý mu pomoc prisľúbil. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/11146-stretnutie-s-cielom-riesit-problemy

Dvojposchodová cirkevná budova v Novom Sade bola vybudovaná počas úradovania biskupa Juraja Struhárika. Do nej sa presťahoval aj novosadský cirkevný zbor a keďže je v budove aj byt pre novosadského farára, uvoľnila sa budova dovtedajšej novosadskej fary.

 

Generálna oprava Biskupského úradu

 

Generálna oprava Biskupského úradu

 

Katarína Pucovská