Spolok žien

Predčasná smrť Adama Vereša

V dnešný deň pred deväťdesiat rokmi 5. novembra 1931 v Iloku bol pochovaný Adam Vereš, prvý biskup Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Juhoslávii. Narodil sa 15. novembra 1883 v Starej Pazove, vo vtedajšom Rakúsko–Uhorsku a zomrel 2. november 1931 v Novom Sade vo vtedajšom Juhoslovanskom kráľovstve. „Jeho predčasná smrť bola nesmiernou stratou pre SEAVC a slovenskú menšinu v Juhoslávii a najmä pre cirkevný zbor v Iloku. Jeho telesný život uhasila silná cukrovka a tuberkulóza 2. novembra 1931, v 48. roku života v Novom Sade. Pochovaný bol 5. novembra v Iloku." Uvádza sa to v knihe Farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996.

 

Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, na námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nesie jeho meno, je umiestnená bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.

 

Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, na námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nesie jeho meno, je umiestnená bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.

 

Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, na námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nesie jeho meno, je umiestnená bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.

 

Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, na námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nesie jeho meno, je umiestnená bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.

 

Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, na námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nesie jeho meno, je umiestnená bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.

 

Najvýraznejšou osobnosťou v dejinách evanjelickej cirkvi a. v. na Dolnej zemi a potom v bývalej Juhoslávii (Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov , ako aj Juhoslovanského Kráľovstva ) bol nesporne biskup Adam Vereš. Najprv kňaz, potom senior a nakoniec biskup Adam Vereš vyoral hlbokú brázdu na duchovnom poli Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na Dolnej zemi. Jeho smelé plány však zmarila náhla smrť 2.11.1931. Bol uznávanou autoritou už v spoločnej nemecko-slovenskej evanjelickej cirkvi, podstatne sa zaslúžil o osamostatnenie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Juhoslávii, ktorú do značnej miery zriaďoval a potom od roku 1929 viedol ako najvyšší jej predstaviteľ – biskup. Jeho životným dielom so stále aktuálnou hodnotou je dielo Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch (1930).

 

Z Úvodu knihy: Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v.v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch

 

Z Úvodu knihy: Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v.v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články