Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov, ktoré sa v Srbsku malo uskutočniť v tomto roku, bolo odročené na október 2022. Vzhľadom na nepriaznivú a neistú epidemickú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá by mohla výrazne ohroziť realizáciu sčítacích aktivít, najmä terénny zber dát, bolo sčítanie odložené na október 2022, uvádza Republikový štatistický ústav. V sčítaní sa obyvatelia vyjadrujú aj o svojej identite, čiže príslušnosti k národu, ktorý považujú za svoj. Na sčítaní v roku 2011 Slovákov vo Vojvodine bolo 50.321, čiže 2,60 % - píše na oficiálnej webovej stránke pokrajinských orgánov moci. Vojvodina „ako ucelený prírodno-historický celok" má určité špecifiká – pred storočím nepatrila Srbsku, ale inému štátu, v Juhoslávii mala preto autonómiu a to je aj argument, ktorým niektoré pokrajinské politické strany žiadajú, aby sa v sčítacích tlačivách uviedla aj príslušnosť „Vojvodinčan". Predstavitelia týchto strán sú názoru, že takéto právo treba ľuďom umožniť.

 

Sčítanie obyvateľov

 

Z uvedenej tabuľky zverejnenej na webovej stránke pokrajinskej vlády vidno, že tento problém bol prítomní aj pred desaťročím, na predchádzajúcom súpise, keď sa takmer 7 % obyvateľstva nechcelo zapísať do ponúknutých kolóniek a radšej si zvolili jednu z opcií na dne tabuľky, čiže. "Ostatní", "Nevyjadrili sa ", "Regionálna príslušnosť", "Neznáme", alebo sa vyjadrili ako "Juhoslovania".

Zástupcovia vojvodinských strán s týmto návrhom boli aj za ministerkou pre ľudské práva a práva menšín Gordanou Čomićovou, ktorej predložili iniciatívu umožniť všetkým občanom „právo na slobodu prejavu a identitu Vojvodiny". Ako ďalší argument uviedli aj to, že je vo Vojvodine veľký počet zmiešaných manželstiev a mnohé deti nechcú byť národnostne determinované ani z otcovej, ani z matkinej strany. Mienia, že by „Vojvodinčan" mohlo byť niečo, čo by bolo všeobecne prijateľné pre všetkých, ktorí sa tak chcú deklarovať. Predstavitelia vládnucej strany však túto myšlienku nepodporujú, podľa ich názoru vojvodinský národ neexistuje a idea pokrajinských strán je iba politický konštrukt koncipovaný s cieľom pokračovať v trieštení srbskej národnostnej štruktúry.

 

Katarína Pucovská