Združenie športových rybárov Zubáč

Už takmer storočná Národná jednota

Prvé číslo týchto petrovských novín vyšlo v sobotu 21. februára 1920, hoci v titulku sa píše, že „vychodí každý piatok". Takže do tých sto rokov im chýba vari už len pár dní.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Ako vidno na priloženom obrázku, po sto rokoch už noviny vyzerajú inak, ako v čase ich vydania. Poznámky, nálepky, fľakaté i „zatečené" časti, možno od kávy či mastných rúk, to sú znaky doby a prečítania novín. No najväčším „nepriateľom" tlačovín je tzv. kyslý papier, ktorý v mnohých prípadoch nedovolí, kvôli rozpadávaniu, ich následné študovanie. Preto by som rád úvodom poďakoval všetkým, čo sa v súčasnosti zaslúžili o ich digitalizáciu a tým nám umožnili trochu sa v nich „pohrabať". Takže vstúpme do „starej komnaty" a popozerajme, čo zaujímalo, resp. čo sa ponúkalo vtedajších čitateľom. Môžeme tak urobiť vďaka stránke http://digitalna.kniznica.info/browse, na ktorej sa nachádza 1280 kusov predmetných novín z rokov 1920 až 1940.

Základnou podmienkou prežitia akýchkoľvek tlačených novín je ich odber, najlepšie predplatiteľmi, tak, ako sa o tom píše hneď v úvode novín.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

A samozrejme musí sa tejto „takmer hry" zúčastniť aj množstvo nielen dobrovoľných, ale aj profesionálnych dopisovateľov, aby noviny boli zaujímavé a čítané často aj preto, že sa v nich „píše aj o nás".

Po úvodných slovách o význame vydávania novín sa hneď na druhej strane nachádza rubrika Dopisy spoločne s výzvou na ich rozširovanie, aj v spoločensky navštevovaných zariadeniach.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Prvý príspevok pochádza z Kysáča, ako vidno na obrázkoch, je čiastočne poškodený a pozlepovaný „priesvitnou" lepiacou páskou. Druhý je zo Silbaša. Z nich vyberáme.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Ďalší príspevok je z Kulpína a aj na ňom vidieť „stopy času". Je však zaujímavý najmä v opise postáv divadelnej hry. Príspevok pokračuje poďakovaním za hojnú návštevu divákov s pripomenutím aj srbského obyvateľstva, s ktorým Slováci žijú v zhode a priateľstve.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Príspevok zo Selenče je tiež poznačený časom, preto aj z neho vyberáme len čitateľné časti.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Na záver aj zopár pripomienok, či sťažností. Veď čítajte.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Po vojne čakalo štát veľa zmien, no medzi tie, ktoré najviac zasiahli obyvateľstvo patrí aj mena peňazí. Tak aj o tom pár informácií.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Redaktor Ján Čajak potreboval vyslať akýsi apel pre prispievateľov, preto do nich vložil nasledovnú „Prosbu".

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Predpokladáme, že správa v rubrike „Chýrnik" bola vložená nielen pre to, aby oznámila zrušenie predchádzajúcich novín, ale myslíme si, že aj z dôvodu vyjadrenia dôvodu začatia vydávania nových novín.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Ďalším príspevkom v rubrike je noticka patriaca do „bulváru", potom aj krátka správa o významnej osobnosti a o osobných udalostiach – sobášoch i zasnúbených.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

K časti o prispievateľoch patrí aj rubrika „Listáreň" o došlej pošte, no z priestorových dôvodov neuverejnenej, tak ako v tomto prípade podpísaný Ge–ič, „Kulpínčan".

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Tak, ako je to často v novinách, aj tu sa na poslednej strane nachádza vyhradená časť na reklamu. Čo sa v tejto rubrike nachádzalo v tom čase? Vyberáme týchto päť inzerátov.

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Už takmer storočná Národná jednota

 

Pozorný čitateľ si isto všimol, že s menom Ján Denďúr sú spojené tri inzeráty – prvýkrát sa nachádza v ozname o sobášoch, druhýkrát vystupuje ako obchodné zastupiteľstvo a tretíkrát s výzvou „prijmem učňa".

 

Ján Sabo z Prievidze

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články