Ocenenie OBSE Vladimíre Dorčovej Valtnerovej

Misia OBSE v Srbsku udelila jedno z ocenení Osobnosť roka za rok 2021 Vladimíre Dorčovej Valtnerovej, zakladateľke a šéfredaktorke portálu Storyteller.rs z Magliću. Ocenenie získala „za výnimočný úspech pri obhajobe etickej žurnalistiky a slobody prejavu, vrátane jazykov národnostných menšín", uvádza OBSE vo vyhlásení. V ďalšej časti zdôvodnenia píše, že Vladimíra Dorčová Valtnerová spolupracovala s misiou OBSE na otázkach súvisiacich so sociálno-ekonomickým postavením novinárov a mediálnych pracovníkov vo Vojvodine, výzvami mediálneho spravodajstva na lokálnej úrovni, využívaním sociálnych médií pri presadzovaní kybernetickej bezpečnosti a zvyšovania povedomia o dôležitosti informovania verejnosti v jazykoch národnostných menšín. Ocenenie jej odovzdali 17. decembra 2021 na slávnosti v Belehrade. Blahoželáme!

 

Ocenenie OBSE Vladimíre Dorčovej Valtnerovej

 

„Týmto uznaním chceme oceniť vašu angažovanosť, ktorá prispieva do vašej komunity ako partnerov našej misie. Odporúčame tiež všetkým príjemcom, aby pokračovali týmto istým smerom aj v budúcnosti a motivovali ostatných, aby išli touto cestou," povedal na slávnosti v Belehrade vedúci misie OBSE v Srbsku ambasádor Jan Braathu, zdôrazňujúc, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je základom koncepcie bezpečnosti OBSE.

Misia OBSE v Srbsku vyhlasuje osoby roka od 2006. roku, čím poukazuje na jednotlivcov, ktorí prispievajú k udržateľnému reformnému úsiliu v oblastiach demokratizácie, právneho štátu, ľudských práv, mediálnych slobôd a v oblasti bezpečnostného sektoru.

Vladimíra Dorčová (1981) zakončila Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kulpíne. V školení pokračovala na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci a potom študovala slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Pracovala najprv v televízii Vojvodiny, potom nastúpila na pracovné miesto koordinátorky Výboru pre informovanie NRSNM a bola aj predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov. Z národnostnej rady odchádza do Hlasu ľudu za šéfredaktorku, kde zotrvala jeden mandát, do konca roka 2017. Už vtedy Vladimíra Dorčová Valtnerová aj ďalej však zostala v novinárskych vodách a ako novinárka na voľnej nohe založila portál Storyteller.rs. V roku 2018 získala Cenu za informovanie v rečiach národnostných menšín a interkultúrnosť v médiách Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV). Od 1.júla 2020 pracuje v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny.

 

Katarína Pucovská