Združenie vinárov a vinohradníkov

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

Jubilujúca galéria Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca, ako inštitúcia organizačne zastrešená Múzeom vojvodinských Slovákov, zohrala veľmi významnú úlohu v afirmácii výtvarného umenia ako jedného z najvýznamnejších segmentov súčasnej kultúry Slovákov v Srbsku. V jej výstavnom priestore od 1. júla 1989 do 1. júla 2019 bolo realizovaných až 124 umeleckých výstav. Včera otvorená výstava malieb našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej je v poradí 125. O tridsaťročnej výstavnej činnosti najprv hovorila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová a po nej sa prihovoril Vladimír Valentík, zakladateľ Galérie a kurátor väčšiny výstav, teda aj tejto najnovšej, jubilejnej, ktorou predstavil najfrekventovanejšie Zuzkine obrazy z fondu Galérie Zuzky Medveďovej. Výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová.

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

O Galérii Zuzky Medveďovej viac TU:
http://www.muzeumslovakov.rs/galeria-zuzky-medvedovej

O zozname doterajších výstav TU:
http://www.muzeumslovakov.rs/galeria-zuzky-medvedovej/zoznam-vystav

Anna Séčová Pintírová hovoria tiež o nedávno predstavenom internetovom vyhľadávači celkového kultúrneho dedičstva v Srbsku (https://www.kultura.rs/), kde je predstavená aj kultúra vojvodinských Slovákov. Možno si ju nájsť TU: https://www.kultura.rs/zbirka/89

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Jubilujúcej Galérii Zuzky Medveďovej prišli zablahoželať i riaditelia galérií v Kovačici Anna Žolnajová Barcová a v Kysáči Michal Madacký. Akademický maliar a predchádzajúci riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni hovoril emotívne, s výrazným pocitom rešpektu voči umeniu, ale aj kriticky, o našej nedbanlivosti voči dedičstvu. Zvlášť zdôraznil nevďačnosť voči Zuzky Medveďovej, ktorá celkové svoje umelecké dielo venovala Petrovčanom a krajanom v Juhoslávii, avšak Petrovčania a tunajší Slováci sa jej nedostatočne odvďačili. Preto navrhol pomenovať podľa nej ulicu a vystavať jej pamätník – sochu, alebo aspoň bustu. Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová prisľúbila pomoc v realizácii Čániho návrhu.

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Tri desaťročia Galérie Zuzky Medveďovej

 

Anna Séčová Pintírová najzaslúžilejším spolupracovníkom galérie a médiám, ktoré sústavne sledovali činnosť galérie, odovzdala ďakovné listiny.

Vernisáž hudobne ozvláštnil Komorný zbor Zvony zo Selenče pod taktovkou Dr. Juraja Súdiho.

K výstave vydali i kvalitný katalóg.

Výstava diel Zuzky Medveďovej potrvá do 25. októbra 2019.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články