Združenie vinárov a vinohradníkov

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

Do oficiálneho programu Slovenských národných slávností patrí aj slávnostná schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Prebiehala včera popoludní v budove Zhromaždenia obce v Báčskom Petrovci. Ďalšou udalosťou uvedenou v oficiálnom programe tohtoročných slávností boli jedenáste Petrovské pohľady – výstava obrazov Združenia petrovských výtvarných umelcov a Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže. Mládež sa počas slávností tradične stretáva v Slovenskom dome v Báčskej Palanke, avšak o stretnutie je stále menší záujem, keďže sa náš mladý svet rozpŕchol do sveta. To, čo v oficiálnom programe nebolo naznačené a zasluhuje si poklonu, je obdivuhodná akcia susedskej svojpomoci na obnovení dreveného mostíka Zuzky Medveďovej. Do roboty sa húževnato a údernícky zapojili nielen susedovci, ale aj združenie Zelených z Petrovca a potom nevystala ani podpora petrovského miestneho spoločenstva. Mosty nás spájajú a tento spája nielen obyvateľov dvoch strán ulice, ale je aj sponou z minulosťou.

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Na úvod slávnostnej schôdze NRSNM sa prihovorila predsedníčka rady Libuška Lakatošová. Ohlásila udeľovanie ocenení zaslúžilým jednotlivcom. Komisia na udelenie cien pracovala v zložení Zlatko Šimák, predseda a členovia Anna Čapeľová, Anna Horvátová, Ján Kolárik a Vladimír Francisty. Komisia jednohlasne rozhodla udeliť plaketu národnostnej rady za prínos v oblasti kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku režisérovi zo Starej Pazovy Miroslavovi Benkovi. Plaketu rady za prínos v oblasti informovania získala Televízia Petrovec a Prehliadka ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín , ktorá v tomto roku oslávi svoju 50-tku, si tiež podľa názoru komisie zaslúžila uznanie Národnostnej rady. Storočné Gymnázium Jána Kollára z Báčskeho Petrovca je ďalším laureátom a Matica slovenská v Srbsku ocenenie získala pri príležitosti stého výročia Slovenských národných slávností. V hudobnej časti programu vystúpila Katarína Kalmárová z Vojlovice a Komorný zvon Zvony zo Selenče.

Zo zahraničných vysokých hostí na slávnostnej schôdzi NRSNM sa zúčastnil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel a predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský.

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Petrovské pohľady XI – výstava obrazov Združenia petrovských výtvarných umelcov a ich hostí zhromaždila 37 maliarov zo všetkých osád Báčskopetrovskej obce, tiež zo Selenče, Nového Sadu a Nemecka. Nainštalovaná je v priestoroch obecnej turistickej organizácie v Báčskom Petrovci, kde včera podvečer prítomných privítala predsedníčka združenia Mária Struhárová a výstavu otvoril výtvarný kritik Vladimír Valentík.

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

fotoŠtvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Štvrtkové popoludňajšie slávnosťové programy

 

Čiep – Makan – Meleg – Zabunov–Mijavec– Bartoš, ale aj Beník, Lačok, Hasik... a ďalší susedia a susedy Ráckeho kraja v Petrovci a ctitelia umenia Zuzky Medveďovej,nás na chvíľu vyrvali z tejto odcudzenej spoločnosti a vrátili do minulosti, keď sa svornosťou dokázali urobiť divy. Veď, tak vznikali aj naši storoční jubilanti: slovenské gymnázium, knihtlačiareň a slávnosti.

Rodný dom Zuzky Medveďovej na Ráckom kraji, dnešná Ulica generála Štefánika, žiaľ nebol zachovaný. Snáď aj preto, kedysi v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, neďaleko Zuzkinho niekdajšieho domu, susedovci z vlastnej iniciatívy vystavali drevený mostík cez Begej. Mostík zdobila slávobrána a nápis, že ide o Mostík Zuzky Medveďovej. Po takmer troch desaťročiach mostík nahrýzol zub času. Susedovci sa preto znova zmobilizovali. Cez mostík sa opäť dá prechádzať a nechýba ani slávobrána s drevenou tabuľou, ktorá nás spája s menom našej chýrečnej maliarky. Kvety na mostíku a lavičky vôkol neho pridávajú kus romantiky do našej chudoby, – najmä chudoby ducha. Všetka česť!

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články