Združenie vinárov a vinohradníkov

Nedeľa 5. júla

V nedeľu 5. júla sme si pripomenuli a oslávili viaceré udalosti : Cyrila a Metoda, sviatok slovanského písomníctva a kultúry, zároveň štátny sviatok Slovenskej republiky, tiež sviatok zahraničných Slovákov a Slováci v Maďarsku oslávili ešte aj svoj deň. V Petrovci v rámci predpoludňajších služieb Božích si Cirkevný zbor SEAVC v čele s Jánom Vidom a MOMS Petrovec pripomenuli po 21.-krát Deň Cyrila a Metoda. Selenča oslávila 262. narodeniny – program sa začal výstavou v etno priestore selenčského Domu kultúry a pokračoval kultúrno-umeleckým programom na nádvorí základnej školy a v Dome kultúry. V túto 4. nedeľu po Svätej Trojici hložiansky cirkevný zbor vedený Jaroslavom Kopčokom usporiadal slávnosť konfirmácie a jánošícky CZ, ktorý vedie Sladjan Daniel Srdić večerné služby Božie venoval exámenu, tradičným modlitbám za koniec školského roka a prázdniny...

 

Hložianski konfirmandi (foto Ondrej Benka)

 

Hložianski konfirmandi (foto Ondrej Benka)

 

Exámen v Jánošíku (foto: jánošícky cirkevný zbor)

 

Exámen v Jánošíku (foto: jánošícky cirkevný zbor)

 

Kultúrno-umelecký program v Selenči (foto Kristina Kaňová)

 

Kultúrno-umelecký program v Selenči (foto Kristina Kaňová)

 

Cyril a Metod roku 863 prišli z Byzantskej ríše na Veľkomoravskú ríšu a znamenali pre našich predkov veľký prínos aj pre náboženský aj pre kultúrny život. Zostavili písmo a preložili Bibliu do staroslovenčiny. Toto je aj spoločný bod s dielom inej veľkej osobnosti, ktorú si pripomíname 6. júla, s Majstrom Jánom Husom. Majster Ján Hus bol 6. júla roku 1415 upálený na hranici v Kostnici, pretože odmietol odvolať pravdu, ktorú poznal na základe Písma svätého. Aj on zdôrazňoval, že biblickú zvesť treba poslucháčom prinášať v materinskej reči, aby ju rozumeli, a on sám kázal v Betlehemskej kaplnke v Prahe po česky. Na tieto významné osobnosti našich dejín spomínali na predpoludňajších bohoslužbách v Petrovci. V Chráme Božom v Petrovci si pravidelne osobitným programom pripomínajú Cyrila a Metoda. Tentoraz osobitný podvečerný program kvôli koronavírusu vystal, avšak predpoludňajšie bohoslužby boli priliehavo ladené. Okrem Jána Vidu program pripravila i Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec.

 

Účastníci cyrilo-metodského programu v petrovskom kostole (foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci)

 

Účastníci cyrilo-metodského programu v petrovskom kostole (foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci)

 

V Sade Janka Kráľa (foto: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

 

V Sade Janka Kráľa (foto: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

 

V Sade Janka Kráľa (foto: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, rovnako ako aj v minulých rokoch, položil 5. júla 2020 kyticu kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov.

Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák na tom mieste, kde si tradične pripomínajú Deň zahraničných Slovákov, okrem iného prisľúbil, že v bližšej budúcnosti tam bude stáť Pamätník slovenského vysťahovalectva. Na svojom facebookovom profile napísal: „Dnes si pripomíname 20. výročie osadenia základného kameňa budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý nám darovali krajania z Maďarska. Či dnes alebo 20 rokov dozadu, stále sa nič nezmenilo. Nechcem rozoberať, kto čo urobil, alebo skôr neurobil preto, aby sa z tohto základného kameňa stal Pamätník. Chcem vám prisľúbiť, že urobím všetko preto, aby sme pri spomienke na tento Pamätný deň o tri roky nestáli tu a len pri základnom kameni, ale pri Pamätníku a na mieste na to určenom. Pomáhajme si navzájom, dôverujme si a nepokazme si to.

Dnešné podujatie sa koná pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky, ktorým je 5. júl - Deň zahraničných Slovákov. Bola to práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 1993 zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch prihlásila k Slovákom v zahraničí a následne vyhlásila tento deň za pamätný deň Slovenskej republiky. A bude to rovnako Národná rada Slovenskej republiky, ktorá bude dohliadať na to, aby sa vzťahy so slovenským zahraničím rozvíjali a boli vzájomne prospešné, aby nedochádzalo k neželanej asimilácii slovenských komunít v zahraničí a aby nám najmä mladé talenty neodchádzali do zahraničia, ale postupne sa vracali na Slovensko. "

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články