Medaila ÚSŽZ

Státisíce Slovákov žijúcich v zahraničí v rôznych sveta kútov vrátane najprestížnejších metropol, ani nemysliac na svoj kúštik podielu, sa dennodenne vo svojich domovských štátoch nielen na profesijnej, teda pracovnej úrovni, ale aj v krajanských komunitách, spolkoch či kultúrno-spoločenských organizáciách, rovnako aj v individuálnych prejavoch svojich aktivít v rámci diaspóry, rôznym spôsobom pričiňujú o zveľaďovanie slovenskosti. Či už šírením slovenského jazyka, ochranou kultúrneho dedičstva, hĺbavými duchovými posolstvami, aktívnou tvorivosťou v oblasti pedagogiky, kultúry, folkloristiky, literatúry, rôznych odnoží umenia či remeselného kumštu, ale aj organizátorským úsilím tvárniť čulý krajanský život a tým nabádať Slovákov vo svete k spolupatričnosti, k vzájomnej úcte a empatii, nevraviac o snahe byť stále aj na tepe všetkého toho, čo sa deje v našej spoločnej domovine – na Slovensku.

 

Medaila ÚSŽZ

 

Medaila ÚSŽZ

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Milana Jána Pilipa sa počnúc 4. júnom 2021 rozhodol aj v kontexte vyslovených myšlienok a pohnútok pokračovať v ocenení záslužných krajanov – osobností slovenského sveta, ako aj organizácií, spolkov a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí, Medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.

Viac TU:
https://www.uszz.sk/medaila-uszz-ako-prejav-ocenenia-za-osobnostny-krajansky-vklad-zajedno-aj-ucty-a-pocty-slovenskosti/?fbclid=IwAR1EoeMiuSrh_zjV6oUd9Ke0aDRWNQxGtnoeT4yrK0kqJvOdOuoOJ_M2ct8