Slovenské insitné umenie v Srbsku

Srbsko by malo v roku 2022 aj úradne navrhnúť „Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku" na UNESCO-vu listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Taký prísľub bol daný zo strany najvyšších predstaviteľov Srbska, ktorí to potvrdili aj štátnym predstaviteľom Slovenskej republiky. Aby sa však kandidatúra mohla predložiť UNESCOvej komisii treba splniť ešte niektoré podmienky. V tom smere by sa zajtra mal urobiť ďalší krok. Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade bude prebiehať zajtra a potom ešte pozajtra v Kovačici Okrúhly stôl Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov. Každý krok je teraz už veľmi dôležitý, rovnako ako aj podpora všetkých relevantných subjektov, ale aj každého jedného z nás, lebo sa na tento zoznam dostanú skutočne iba tí, čo dokážu, že sú jedineční vo svete. Slováci v Srbsku sú už veľmi blízko k tomu cieľu, ktorým by sme sa ako menšina zviditeľnili na celom svete. No nielen pre nás ako menšinu by to mohlo byť veľmi dôležité, ale aj pre Slovensko a zároveň aj pre Srbsko, keďže sa v názve tohto prvku nehmotného kultúrneho dedičstva uvádzajú Slováci a tiež aj Srbsko.

 

Slovenské insitné umenie v Srbsku

 

Slovenské insitné umenie v Srbsku

 

Slovenské insitné umenie v Srbsku

 

Vedúci slovenského zastupiteľského úradu v Belehrade, J.E. Fedor Rosocha odkedy nastúpil do úradu, napriek sťaženým okolnostiam a pandémii, absolvoval rad dôležitých rozhovorov, v ktorých zdôrazňoval jedinečnosť slovenského insitného umenia v Srbsku ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva a dôležitosť myšlienky zapísať ho na UNESCOv zoznam. Medzi zástancov tejto myšlienky patria aj garanti zajtrajšieho okrúhleho stola: podpredsedníčka vlády a ministerka Ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky Maja Gojkovićová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík.

Pavel Babka, organizátor Okrúhleho stola, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Kovačica sa prakticky už 30 rokov, koľko existuje Galéria Babka, snaží všemožne, doma a vo svete propagovať našu tunajšiu insitu. Míľové kroky urobil aj v roku 2012, keď z jeho iniciatívy Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku zapísali na národnú listinu, teda na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Je to jediný menšinový prvok na tomto zozname.

Na Okrúhlom stole budú odborníci zo Srbska a Slovenska (etnológovia, historici, historici umenia, sociológovia, kulturológovia...) spoločne analyzovať akým spôsobom možno slovenské insitné umenie v Srbsku, ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, chrániť a zosúladiť s programami UNESCO. Pred začiatkom pracovnej časti túto iniciatívu zápisu Slovenského insitného umenia v Srbsku pozdravia a podporia aj naši významní predstavitelia a vplyvní jednotlivci.

 

Katarína Pucovská