Advent v našich srdciach

Historicky je farba adventu fialová. Je to farba kráľovská, ale aj farba pokánia a pôstu. Pokánie, krotkosť, pokora, sebazaprenie... zmordovanému človeku na konci kalendárneho cyklu iste môžu prospievať. Nielen pre duševné ale aj telesné zdravie. Zastaviť sa, spomaliť tempo, utíšiť sa a nešíriť v sebe a vôkol seba nervozitu, tieseň, rozruch... Radšej sa ponoriť do svojho rozbúreného srdca a utíšiť jeho vnútorný nepokoj.

 

Advent v našich srdciach

 

Advent má dôležitý duchovný obsah. Zapálením prvej sviece na adventnom venci symbolicky sme mali posilniť svoju schopnosť vzpriamiť sa, zodvihnúť hlavu aj ak máme pocit, že všade vládne úzkosť a zmätok. Sviečka je pomenovaná ako nádej. Druhá sviečka je mier. Treba šíriť mier a pokoj, aj v nás a aj vôkol nás. Tretia sviečka je priateľstvo – teplé slovo a objatie blížneho zaženú smútok, zmätok a rozruch. Láska hory prenáša. Ju symbolizuje štvrtá svieca. Lásku si treba šanovať ako kvapku vody, veď to je najväčšie dobro v nás a dáva každému, kto v srdci nosí lásku, veľkú silu na zvládanie všetkých životných útrap.

Treba sa učiť uchovávať krásu a lásku v srdci, pozerať sa na svet plným srdcom. O tom je advent. A láska, to je aj štedrosť. V advente sa treba podeliť o všetko, čoho máme nazvyš, vyčistiť si priestor. Ak niečo pustíme, uvoľníme si miesto a obe ruky, a budeme môcť znovu niečo prijať. To je kolobeh energie v živote. Perpetum mobile energie. Aby energia neustále obiehala a nestagnovala.

 

Katarína Pucovská