Originálne darčeky z Petrovca

Na sklonku roka, 21. decembra 2020, bola spustená webová stránka Združenia Vojvodinské motívy z Báčskeho Petrovca www.vojvodjanskimotivi.rs, ktorá ponúka jedinečné, ručne vyrobené predmety, s tradičnými ľudovými motívmi a farebnými ornamentmi, prenesenými do súčasného módneho dizajnu vojvodinského etno štýlu. Na uvedenej webovej adrese je zverejnená široká ponuka predmetov, počnúc od medailónov a naušníc, vyšívaných plátených tašiek, ľanových uterákov, odevných predmetov z ľanovej a konopnej priadze, až po slovenské vyšívané košele a dámske šaty s etno motívmi. Okrem internetovej predajne, prostredníctvom webu sa možno skontaktovať s predstaviteľkami združenia a prípadne si aj dohodnúť väčšiu či menšiu objednávku. „Ručné práce a informácie sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú v závislosti od blížiacich sa sviatkov, napr. už teraz priprávame darčekové balenia na Valentína," hovorí Tatiana Lačoková, členka Výkonnej rady združenia Vojvodinské motívy.

 

Originálne darčeky z Petrovca

 

Originálne darčeky z Petrovca

 

Originálne darčeky z Petrovca

 

„Združenie Vojvodinské motívy je mimovládne, neziskové združenie ktoré zoskupuje a spája kreatívne a nadané ženy, ktorých ručné práce nie sú len koníčkom, ale aj súčasťou ich každodenného života. Milujú ľudovú tvorbu svojich predkov, tradičné ľudové výšivky a pestrofarebnosť slovenských a vojvodinských ornamentov, ktorým vdýchnu živé farby, kompozíciu a čistú krásu," ozrejmuje Taňa Lačoková zdôrazňujúc, že združenie bolo založené ešte v roku 2011 a plynutím času sa rozvíjalo. Pribúdali nové členky, množstvo ručných prác, nové projekty, výstavy, účasti na lokálnych a regionálnych podujatiach. S pevnou voľou, chcením, usilovnosťou a precíznou ručnou prácou, hlavne v oblasti vyšívania pribúdali ocenenia, diplomy, pochvaly, pozvania na rôzne podujatia doma a v zahraničí.

 

Originálne darčeky z Petrovca

 

Originálne darčeky z Petrovca

 

Anna Opavská a Tatiana Lačoková v darčekovej predajni v petrovskom parku privítali tím RTV

 

Anna Opavská a Tatiana Lačoková v darčekovej predajni v petrovskom parku privítali tím RTV

 

S prihliadnutím na dobu digitálneho marketingu a celosvetovú COVID situáciu, si členky Vojvodinských motívov uvedomili, že treba ísť s dobou a ďalej sa rozvíjať. Ak chcú širšie prezentovať svoje výrobky treba sa zviditeľniť, čo internet plne umožňuje. Internetovou prezentáciou dokážu nielen zachovávať a približovať širšiemu kruhu ľudí slovenské a tiež srbské ľudové motívy typické pre oblasť v ktorej žijú, ale aj ponúknuť svoje výrobky zákazníkom z celého Srbska.

Bol to hlavný bod zlomu a dôvod rozhodnutia združenia Vojvodinských motívov vytvoriť webovú stránku (plánovanú dvojjazyčnú – po srbsky a slovensky, zatiaľ je vo funkcii v srbskom jazyku), kde okrem prezentácie ručných prác, noviniek s informačným charakterom, je aj možnosť predaja ručných prác. Táto možnosť nebude len pre členky združenia, ale časom, ak sa prejaví záujem, spolupráca bude ponúknutá aj ostatným spolkom na území Báčskopetrovskej obce s rovnakým zameraním.

 

Katarína Pucovská