Voľby

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

Včerajší slávnostný viečierok v Slovenskom národnom dome (SND) v Kysáči bol venovaný 150. výročiu narodenia kysáčskeho učiteľa, prekladateľa, národovca a kultúrneho dejateľa Vladimíra Mičátka a 40-ročnici pôsobenia spolku, ktorý nesie jeho meno. Na SND včera odhalili pamätnú tabuľu venovanú tomuto významnému Kysáčanovi a na pošte bola používaná úradná priležitostná pečiatka s Mičátkovou podobizňou. Vladimír Mičátek sa narodil 14. marca 1871 v Kysáči, v známej Mičátkovej učiteľskej rodine. Kultúrno umelecký spolok Vladimíra Mičátka založili 22. februára 1981 a hneď na štarte bola určená jeho základná orientácia – organizovať ochotnícku činnosť v oblasti kultúry a vystupovať na verejných kultúrno-umeleckých, estrádnych, divadelných a iných programoch. Počas 40-ročného pôsobenia sa v čele spolku vystriedali ôsmi predsedovia a súčasný predseda Michal Francisty bol v čele tímu, ktorý včerajšie podujatie zorganizoval a večierok tiež moderoval.

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Vladimír Mičátek, prekladateľ, publicista a učiteľ, bol aj prvý tajomník Československého zväzu v Kráľovstve SChS, zakladateľ Slovenského čítacieho spolku a Hospodárskeho družstva. Uverejňoval pod pseudonymami: Abeceda, Cirkevník, Chmeliar, Kysáčan, V. Revka... Spolu so sestrou Eržikou preložili pozoruhodný počet srbských spisovateľov a aj na ten spôsob, upevňovali dobré vzťahy medzi Slovákmi a Srbmi. Bol najproduktívnejším prekladateľom zo srbskej a chorvátskej literatúry do slovenského jazyka. O živote a diele Vladimíra Mičátka referát prečítal Jaroslav Čiep, novinár v týždenníku Hlas ľudu. Viac o tomto významnom Kysáčanovi aj TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/metropolita-stratimirovic/22-aktuality/aktuality/11194-vladimir-micatek . O Eržike Mičátkovej hovorila Ľudmila Berediová Stupavská, ktorá sa roky venúva aktivistkám ženských spolkov o čom viac TU: http://www.zivenabratislava.sk/index.php/component/content/article?layout=edit&id=80&Itemid=437

Báseň Eržiky Mičátkovej „Za bratom" prečítala Anna Asodiová, pamätnú tabuľu Vladimíra Mičátka odhalil Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských slovákov a v hudobných predeloch zaspievala zmiešaná spevácka skupina z Kysáča pod vedením Ondreja Maglovského.

Druhá časť programu prebiehala v predsieni SND, kde bola nainštalovaná výstava o štyridsaťročnej práci Kultúrno umeleckého spolku Vladimíra Mičátka. Michal Francisty v referáte uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi „na návrh Pavla Kondača jednohlasne rozhodli že predsedom zhromaždenia a predsedom predsedníctva bude prof. Michal Naď, zástupca riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra a členmi predsedníctva budú: Samuel Babiak, Ján Filko, Pavel Grňa, Pavel Kyseľa, Rastislav Surový, Milina Marčoková, Mária Srnková, Vladimír Radojev, Ján Hloška a Michal Srnka."

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Dve jubileá KUS Vladimíra Mičátka

 

Spolok bol veľmi činný, s množstvom vystúpení, divadelných predstavení, zájazdov. Odbočky za svoju prácu boli ocenené vysokými známkami na festivaloch tak doma ako aj v zahraničí. KUS Vladimíra Mičátka pôsobil do roku 1987 keď bolo založené Kultúrno-informačné stredisko (KIS).

Do obnovenia pôsobenia KUS Vladimíra Mičátka došlo 17. septembra vroku 2008 a registrácia bola vykonaná 07. júna 2011. Prvým predsedom obnoveného spolku bol Michal Vrška. Po ňom nastúpil za predsedu Ján Slávik, ktorý bol predsedom v období rokov 2011 až 2014 keď ho na poste predsedu vystriedal Michal Francisty, ktorý je predsedom dodnes.

Spolok pôsobí v Slovenskom národnom dome, kde sídli aj MOMS Kysáč a Galériou SND. V spolku pôsobia tieto sekcie: literárna, recitačná, sekcia ručných prác, zberateľská, filatelistická, ako aj sekcia milovníkov kaktusov a sukulentov.

V druhej časti programu s prednesom krásneho slova vystúpili Elena Surová a Anna Legíňová a dve ľudové piesne zaspievali mladé nádejné speváčky. Na záver program Michal Francisty odovzdal Ďakovné listiny zaslúžilým inštitúciám, spolkom a jednotlivcom.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články