Voľby

Ako na voľby do NRSNM?

"Na budúci rok (2022) my, Slováci v Srbsku zvolíme si svojich predstaviteľov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM), ktorá je zastupiteľským a najvyšším orgánom kultúrnej samosprávy našej menšiny. Toto samozrejme, prostredníctvom oprávnených navrhovateľov kandidátov t.j. predkladateľov kandidátnych listín do volebného procesu, ktorými môžu byť: 1) registrované slovenské politické strany, 2) združenia občanov zameraných na ochranu práv slovenskej menšiny a 3) skupiny voličov počítajúce aspoň 3 voličov zapísaných do osobitného zoznamu voličov slovenskej menšiny. Z tohto uhla osvetlíme postavenie Matice slovenskej v Srbsku (ďalej: MSS), ako najreprezentatívnejšej, najširšej občianskoprávnej spoločnosti priamo podchytávajúcej autentické záujmy, potreby našej menšiny - vo volebnom procese do NRSNM." Píše prof.Dr. Miroslav Vitéz

 

Ako na voľby do NRSNM?

 

NRSNM predstavuje formu inštitucionalizácie ústavného kolektívneho práva nás Slovákov v Srbsku samosprávne pôsobiť v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a používania slovenského jazyka a písma v úradnom styku. V rámci tejto formy samosprávy - MSS, podobne ako aj iné oprávnené subjekty, môže významne a priamo prostredníctvom svojich členov, ovplyvňovať jej pôsobnosť. Uvádza prof.Dr. Miroslav Vitéz vo svojej analytickej štúdii, ktorú si možno prečítať TU:

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články