Strmhlav

Na príklade Kulpína zhodnoťme, či skutočne strmhlavo upadáme. Z perspektívneho turistického strediska sa totiž Kulpín za iba desaťročie stal zapadákovom, kam už turistické cesty nesmerujú. A pred desaťročím sem prichádzalo často niekoľko turistických autobusov denne, kým v súčasnosti sa k nám dostanú turisti snáď len ak zablúdia. Ak aj zablúdia, obanujú, lebo takmer nemajú čo vidieť. Kaštieľ, do ktorého koncom roka 2008 bolo investovaných prostriedkov z republikovej, obecnej a aj z miestnej pokladnice, v ktorom „pulzoval" život, akosi potichu sa dostal pod správu Múzea Vojvodiny z Nového Sadu a potom už v ňom aktivity postupne zamierali. Pred iba desaťročím tento objekt bol pýchou petrovskej obce, kam obecné vedenie privádzalo najvyššie návštevy. Veď, bolo sa s čím pochváliť. Rekonštruovaný objekt, v ňom Poľnohospodárske múzeum, jediné a jedinečné v celej krajine. V ňom sa návštevníci mohli veľa toho dozvedieť aj o tunajších Slovákoch, ktorí v pravom slova zmysle vyorávali mnohé brázdy na týchto spustošených končinách.

 

Kaštieľ pred desaťročím a dnes

 

Kaštieľ pred desaťročím a dnes

 

Strmhlav

 

Kaštieľ pred desaťročím a dnes

 

Okrem poľnohospodárskych expozícií, návštevníci si mohli obzrieť aj Veľký kaštieľ, výstavy obrazov, a napríklad aj originálny Chevrolet-Roadster, vyrobený v roku 1973 – automobil známy z amerického akčného filmu o Batmanovi a Robinovi. Takých automobilov v Európe bolo iba niekoľko, presnejšie v Nemecku ich bolo tri a jeden z nich prepravili do Kulpína.

V septembri roku 2008 sa v kaštieli usporiadal záverečný deň XV. svetového kongresu poľnohospodárskych múzeí a do Kulpína vtedy zavítali svetoznámi odborníci z celého sveta.

Prezidentom kongresu bol prof. Dr. Ján Kišgeci, ktorý pre vysokých hostí v Kulpíne prichystal pestrý kultúrno-umelecký program a bohato prikryté stoly na ktorých nechýbali ani slovenské špeciality.

V júni roku 2009 slovenský prezident Ivan Gašparovič svoju oficiálnu návštevu Srbska končil stretnutím s krajanmi v kulpínskom kaštieli.

V tom období bol Kulpín zaradený, spolu s ďalšími jedenástimi mestami, do turistickej mapy Vojvodiny. V kaštieli sa konali sobáše a mladuchy sa mohli odvážiť a dostať certifikát, že nie sú bosorkami.

 

Strmhlav

 

Strmhlav

 

Strmhlav

 

Katarína Pucovská