Ján Amos Komenský – 430 rokov od narodenia

Základná škola v Kulpíne nesie meno významného slovenského pedagóga a spisovateľa Jana Amosa Komenského narodeného 28. marca a tento dátum je zvolený za Deň školy v Kulpíne . Komenský bol presvedčený o dobrote ľudstva a tiež o možnosti vychovávania povahy. Podľa neho sa každé dieťa dá vychovať v dobrotu a každý človek sa dokáže zmeniť v dobrého. Podstata človeka je podľa Komenského konať dobro. Jan Amos Komenský je významná osobnosť nielen v oblasti pedagogiky a výchovy, ale aj v oblasti filozofie. Bol filozof, pedagóg, spisovateľ, teológ... Považuje sa za českého filozofa, no je považovaný aj za významnú osobnosť slovenskej a maďarskej kultúry. Narodil sa 28. marca 1592 v dedinke Nivnice v Čechách.

 

Ján Amos Komenský – 430 rokov od narodenia

 

Ján Amos Komenský – 430 rokov od narodenia

 

Ján Amos Komenský – 430 rokov od narodenia

 

Ján Amos Komenský – 430 rokov od narodenia

 

V Srbsku je Ján Amos Komenský uznávaný, tak na fakultách, ako aj na pedagogických a učiteľských školách sa jeho práci venúva patričná pozornosť. V Novom Sade jesto Námestie Komenského a kulpínska základná škola nesie meno tohto velikána. Spolok filatelistov z Petrovca pred dvomi rokmi pri príležitosti 350-ročnice Komenského úmrtia vydal príležitostnú pečiatku a poštovú obálku. Najznámejšie diela Jána Amosa Komrenského sú preložené aj do srbčiny, napríklad Velika didaktika, Svet u slikama a Materinska škola.

Pred dvomi rokmi Oddelenie pedagogiky Filozofickej fakulty Novosadskej univerzity (FF UNS), v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny, si pripomenuli 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského. Vo Výstavnej aule Filozofickej fakulty v Novom Sade nainštalovali výstavu pod názvom Na počesť Jána Amosa Komenského – 350 rokov od smrti velikána pedagogiky. Dr. Zoroslav Spevák, profesor na Oddelení pedagogiky FF UNS, sa komeniológiou zaoberá celú pracovnú dobu, obhájil doktorskú dizertáciu o Komenskom a napísal viacero monografií, veľký počet odborných a vedeckých štúdií a jeho najvýznamnejším dielom z pedagogiky je obsiahla knihu napísaná srbčine Jan Amos Komenski – pedagog i utopista. Sprístupnená je aj v elektronickej podobe TU: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2020/09/elektornska-izlozba-u-cast-jana-amosa-komenskog-350-godina-od-smrti-velikana-pedagogije.

 

Katarína Pucovská