Voľby

JUDr. Ján Torday a rodina Torday

Maturant prvej generácie žiakov petrovského gymnázia Ján Torday sa narodil pred 115 rokmi 14. júla 1907 v Petrovci. Gymnázium zakončil v školskom roku 1926/1927, po čom sa zapísal na Právnickú fakultu najprv v Záhrebe, potom v Belehrade a nakoniec v Bratislave. Štúdiá úspešne absolvoval, neskôr v Bratislave obhájil i doktorandské skúšky a stal sa doktorom právnych vied. Vysoké akademické tituly získali viacerí žiaci tých prvých generácií maturantov štátneho gymnázia v Petrovci a viacerí sa na Slovensku stali úspešní či známi vo viacerých oblastiach. Mnohí Petrovec natrvalo opustili, no s ním zostali trvalo zviazaní – akési dolnozemské „genius loci" nedalo im zabudnúť na rodisko a pravidelne sa stretávali, či už na Slovensku, alebo v Petrovci. Petrovský silný genetický kód v mnohých prípadoch preniesli aj na svojich potomkov a tak aj Jánov syn JUDr. Milan Torday, ktorý sa narodil na Slovensku, každoročne prichádza do Petrovca a prechádza sa chodníčkami svojho otca. Keďže Milan s posvätnou úctou ochraňuje pozostalosť svojich rodičov, časť z toho veľkého bohatstva venoval Gymnáziu Jána Kollára pri príležitosti osláv jeho storočnice a tie dokumenty boli využité pri inštalácii gymnaziálnej Spomienkovej izby.

 

Ján Torday, maturant prvej generácie petrovského gymnázia

 

Ján Torday, maturant prvej generácie petrovského gymnázia

 

Ján Torday, maturant prvej generácie petrovského gymnázia

 

Chlapček Ján Torday okolo roku 1910

 

Chlapček Ján Torday okolo roku 1910

 

Vysvedčenie Jána Tordaya, rok 1919

 

Vysvedčenie Jána Tordaya, rok 1919

 

Katarína Torday, rod. Častvenová, matka Jána Tordaya

 

Katarína Torday, rod. Častvenová, matka Jána Tordaya

 

Ján Torday, stolár, otec Jána Tordaya

 

Ján Torday, stolár, otec Jána Tordaya

 

Rodina Torday roku 1913

 

Rodina Torday roku 1913

 

Erb Georgia Tordaya z roku 1580

 

Erb Georgia Tordaya z roku 1580

 

Erb rodiny Torday z roku 1616

 

Erb rodiny Torday z roku 1616

 

Piaty zľava Ján Torday, pred ním profesor Kvačala, v klobúku Samuel Šeprák, v šedých oblekoch Ján Myjavec a Martin Rožka

 

Piaty zľava Ján Torday, pred ním profesor Kvačala, v klobúku Samuel Šeprák, v šedých oblekoch Ján Myjavec a Martin Rožka

 

Ján Torday s manželkou Zuzanou rod. Križanovou z Kysáča a synom Milanom

 

Ján Torday s manželkou Zuzanou rod. Križanovou z Kysáča a synom Milanom

 

Maturanti prvej generácie petrovského gymnázia sa roky stretávali, či v Petrovci, alebo na Slovensku. Medzi nimi nechýbali Ján Torday, Ján Čajak ml., Ivan Križan, Samko Šeprák, Ján Myjavec, Ján Chalupka...

 

Maturanti prvej generácie petrovského gymnázia sa roky stretávali, či v Petrovci, alebo na Slovensku. Medzi nimi nechýbali Ján Torday, Ján Čajak ml., Ivan Križan, Samko Šeprák, Ján Myjavec, Ján Chalupka...

 

Maturanti prvej generácie petrovského gymnázia sa roky stretávali, či v Petrovci, alebo na Slovensku. Medzi nimi nechýbali Ján Torday, Ján Čajak ml., Ivan Križan, Samko Šeprák, Ján Myjavec, Ján Chalupka...

 

Maturanti prvej generácie petrovského gymnázia sa roky stretávali, či v Petrovci, alebo na Slovensku. Medzi nimi nechýbali Ján Torday, Ján Čajak ml., Ivan Križan, Samko Šeprák, Ján Myjavec, Ján Chalupka...

 

Milan Torday starostlivo ochraňuje storočnú košeľu svojho otca

 

Milan Torday starostlivo ochraňuje storočnú košeľu svojho otca

 

Milan Torday, syn Jána Tordaya, v Spomienkovej izbe petrovského gymnázia, vedľa fotografie svojho otca

 

Milan Torday, syn Jána Tordaya, v Spomienkovej izbe petrovského gymnázia, vedľa fotografie svojho otca

 

„Keď som tam dolu na Dolnej zemi, tak si to užívam...aj tak patrím tam a stále to cítim... za seba môžem povedať, že sa hrdo hlásim k predkom a ani ináč nemôžem..."– hovorí JUDr. Milan Torday a pri svojich cestách do Petrovca vždy pátra po rodinných koreňoch a robí genealogický výskum. Rodokmeň má úplný od roku 1745 a dodnes, no pátra aj do hlbšej minulosti. Vlastní korešpondenciu ohľadne Juraja (Gyorgy) Tordaya z roku 1580. Pravdepodobne to bol šľachtic a titul získal bojujúc proti Turkom, no mohol byť aj tzv. hraničiar. Druhý erb Torday je z roku 1616 a na ňom je turecká hlava na kópii. K tomuto erbu Milan Torday získal z maďarského archívu aj text vysvetlivky. Aj keď sú indície, že by to mohla byť rodina Torday, ktorej potomkovia prišli do Petrovca s prvými osadníkmi, nateraz to však nie je v úplnosti potvrdené.

V súpise prvých prisťahovalcov do Petrovca sa spomína Gyuro Tordai. Do Petrovca prišiel pod vedením Mateja Čániho, ktorého poveril Čarnojević, aby z Hornej zeme priviedol ľudí, ktorí by sa mohli osadiť na jeho panstve. V tej dobe ešte nebolo zrušené poddanstvo, takže bol problém nájsť dostatočný počet osôb. Čáni preto v jeseň roku 1744, keď sa z Dolnej zeme vracal do rodnej obce (na územie terajšieho Slovenska) zastavoval sa cestou v obciach na území terajšieho Maďarska, kde žili Slováci a presviedčal ich aby išli na budúci rok zjari 1745 s ním na Dolnú zem. A skutočne, Matej Čáni, v čele skupiny ľudí idúcich za lepším životom, zastavil sa na jar roku 1745 v Maglode, obci asi 20 km od Budapešti. Tam v tej dobe žil i Gyuro Tordai, ktorý sa so svojou manželkou a tromi deťmi pridal k Matejovi Čánimu.

Nie je zistený presný dátum narodenia Gyuru Tordaia, hovorí sa o roku 1713, no jeho úmrtie je už známe: 13.4.1803. Bol dvakrát ženatý. Jeho prvá žena sa volala Helena, priezvisko zatiaľ neznáme, narodená bola v roku 1715 a zomrela v novom domove, v Petrovci roku 1750, možno pri pôrode, alebo krátko po pôrode piateho dieťaťa. Z tohto manželstva pochádzali tri deti narodené v Maglode a dve v Petrovci. Druhá Jurajova (Gyurova) žena sa volala Elizabetha, nar.1728, bola od neho 15 rokov mladšia, porodila mu tri deti, no prvé ich dieťa sa narodilo keď už mala 39 rokov na základe čoho by sa mohlo vyvodiť, že bola vdova a do manželstva mohla priviesť i svoje deti z prvého manželstva. Zomrela 6.1.1794.

Deti Gyuru Tordaia:
1. Martin, nar. 1734, zomrel 11.12.1786
2. Jano, nar. 1739, úmrtie neznáme. (Jeho prvá žena Helena Sekter nar. 1735, zomrela 7.11.1797 a druhá žena Anna Maisnicz)
3. Elizabetha, nar. 1741, zomrela 2.3.1795 (manžel Stephani Gedelovski)
4. Anna, nar. 1746, zomrela 26.2.1806 (manžel Gyurgy Szokol)
5. Michael, nar.1750, zomrel 7.7 1828 (manželka Anna Skobov ??, nar.1749 zomr. 31. 9.1819
6. Gergius, nar. 1767, zomr. 9.10.1827 (manž. Anna Poničan, sobasený 13.11 1790)
7. Paulus, nar.1772, zomr.21.5.1819 (prvá manželka Catharina Malik, nar. 1773, zomr.13.2.1832 a druhá manželka Catharina Csany)
8. Andreas,nar.1776, zomr.1.10.1828 (manželka Catharina Botka).

JUDr. Ján Torday a JUDr. Milan Torday sú potomkami Martina, prvého syna Juraja (Gyuru) Tordaia. Martinova vetva rodiny Torday (Tordai, Tordaj, Tordaji) sa v Petrovci zaoberala stolárstvom a toto remeslo sa prenášalo z kolena na koleno. Otvorenie slovenského gymnázia mnohým Petrovčanom nasmerovalo život v úplne inom smere. Tak sa z Jána, miesto stolára, stal doktor práva.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články