Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

Vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec vo štvrtok 11. augusta prebiehal okrúhly stôl pod názvom Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť. Zorganizovala ho Matica slovenská v Srbsku pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Matice slovenskej v Juhoslávii a 30. výročia obnovenia Slovenských národných slávností. Na úvod sa prihovoril predseda Matice slovenskej v Srbsku (MSS) PhDr. Mgr. Branislav Kulík, po čom nasledovali príhovory hostí. V mene veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku sa prihovoril Boris Konček, tretí tajomník, v mene Obce Báčsky Petrovec predsedníčka Jasna Šprochová a k prítomným sa prihovoril tiež bývalý predseda MSS Juraj Šefčík. V pracovnej časti svoje referáty predniesli: doc. PhDr. Michal Babiak CSc., Mgr. Marek Hanuska, Katarína Melegová Melichová, Mgr. Pavel Hlásznik, dipl. prav. Zlatko Šimák, Janko Havran, PhDr. Zuzana Pavelcová a PhDr. Mgr. Branislav Kulík. Okrúhly stôl moderovala Vladimíra Dorčová Valtnerová a v pracovnom predsedníctve sedeli Michal Spevák, prvý predseda obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ) a Juraj Červenák.

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

Matica slovenská v Srbsku – poslanie, vízia, budúcnosť

 

V referátoch odzneli podnetné návrhy, ale aj kritické pripomienky. Matica má kráčať s dobou, ale nevybočiť z tej základnej cesty, ktorú si vytýčili jej zakladatelia. V súčasnej dobe by sa mala viac sústrediť na sociálnu sféru. Do matice treba prilákať mladých ľudí a jej prácu koordinovať s NRSNM. Pre Slovákov v Srbsku by bolo prospešné otvorenie konzulárneho oddelenia Slovenskej republiky v Báčskom Petrovci... Sú to iba niektoré návrhy vyslovené na dnešnom okrúhlom stole, ktorým Matica slovenská v Srbsku mapovala súčasný stav a určovala smery ďalšieho pôsobenia. Skúsenosti Matice slovenskej na Slovensku, ale aj postrehy odborníkov pôsobiacich mimo Srbska, ktorí sa na podujatí prihovorili vlastnými videniami, by v tomto smere mali byť podanou nápomocnou rukou.

Na záver účastníci okrúhleho stola prijali záverečné odporúčania, ktoré spolu s referátmi budú publikované v zborníku prác.

 

Katarína Pucovská