Dejiny školy

Čo je Vojvodina?

Môže si Vojvodina žiadať status republiky? Áno, lenže tu nejde o „novú historickú ústavnú dohodu", lež o uznanie historickej skutočnosti a túto, svojím podpisom ručil aj kráľ SHS, či neskoršej Juhoslávie. Autonómna Vojvodina nie je ani výmyslom komunistickej Juhoslávie, keďže jej korene siahajú ešte do ríše Habsburgovcov a preto naši kňazi pri opisovaní „nového kraja" neraz spomenú aj „srbskú Vojvodinu". V rámci ríše, už vtedy zásluhou (vzburou) srbského živlu, dosiahla sa určitá autonómia (nemalo ju ani Slovensko) a ako taká, autonómna Vojvodina bola vyznačená aj na školských mapách Rakúsko-Uhorska.

 

Mapa Woiwodiny z 19. storočia

 

Mapa Woiwodiny z 19. storočia

 

Keďže Segedín ani vtedy nepatril do Vojvodiny, okupačné vojská Srbska sa museli stiahnuť z tejto oblasti, avšak patrila tam Baja (dnes v Maďarsku), poriadny kus Rumunska (Temešvár bol hlboko vo Vojvodine). Belehrad bol len po Dunaj. Nesiahal ako teraz takmer po Pazovu. Banát bol ešte vždy len „vojenskou hranicou" a hranica Vojvodiny sa tiahla skoro po Djerdap.

Vojvodina, na rozdiel od iných, netrpí žiadnou magalomániou. Ako bola určená Trianonom (časť pridelená Srbsku, ako „vojnová korisť") taká má aj byť. Má mať však všetky atribúty autonómie, ale keďže sa táto autonómia scvrkla len na ošúchanú frázu, má všetky práva dožadovať sa statusu republiky. Terajšej „autonómii" skôr prislúcha pojem kolónia. V každom zmysle.

*Maria Theresiopel = Subotica. Nadlak je už za hranicou.

 

Ján Kulík

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články