Dejiny školy

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

Rodina Nosálová zo Selenče v sobotu 12. septembra 2020 zorganizovala výtvarnú kolóniu. Bola to prvá kolónia v Selenči usporiadaná pre dospelých umelcov amatérov. Napriek tomu, že to bola selenčská kolónia, prebiehala v Báči, v areáli Františkánskeho kláštora, ktorý je jedným z reprezentačných objektov Obce Báč a datuje z dvanásteho storočia. Pred začiatkom prác účastníkov privítala a umelcom zaželala prijemný pobyt a pozitívnu tvorivú energiu Anna Nosálová, organizátorka kolónie, tiež členka Združenia petrovských výtvarných umelcov (ZPVU). Prítomným sa prihovoril aj správca kláštora páter Josip Špehar, ktorý sa pomodlil a požehnal úspešný začiatok kolónie. V mene účastníkov sa prihovorila Mária Struhárová, predsedníčka ZPVU. Organizátori pre účastníkov pripravili celodenný bohatý program.

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Potom sa už naplno pracovalo, maľovalo. Výtvarné techniky a téma boli ľubovoľné. Maliarske potreby umelcom zabezpečili organizátori. Práce, ktoré vznikli na kolónii umelci venovali Spolku sv. Vojtecha, selenčskej miestnej odbočke. V rámci kolónie bola aj samostatná výstava obrazov, malieb, selenčskej umelkyne Anny Nosálovej. Otvárací program samostatnej výstavy moderoval Štefan Nosál, ktorý sa v krátkosti zmienil o činnosti Spolku svätého Vojtecha, ktorého miesta odbočka jestvuje a pôsobí aj v Selenči a je zároveň jej predsedom. Slova sa ujali aj pokrajinský poslanec Pavel Surovi, Marína Balabánová, zástupkyňa predsedu Obce Báč, výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý sa zmienil o tvorbe a vystavených obrazoch umelkyne a páter Špehar, ktorý vo svojom príhovore pripomenul umelcom údaj, že niektoré umelecké diela v kláštore sú staré osemsto rokov.

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Umelci, počas kolónie, mali možnosť aj obzrieť si časť kláštora v sprievode pátra, ktorý umelcom priblížil dejiny a hodnotu objektu, ktorý je pod ochranou štátu.

Prevažná časť účastníkov kolónie boli členovia ZPVU Z Báčskeho Petrovca, ale aj umelci z Pivnice, Báča a Selenče. Pozvaní boli aj umelci z iných prostredí.

Kolóniu organizačne a finančne podporili Spolok svätého Vojtecha, selenčská miestna odbočka ako aj Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Obec Báč. Organizáciu kolónie nezištne pomáhal a propagačný materiál pre výstavu pripravil Juraj Berédi-Ďuky. Pomoc poskytli aj členovia rodiny, ako aj ľudia dobrej vôle ochotní priložiť ruky k dielu.

Kolónia bola otvorená pre verejnosť takže sa milovníci umenia mohli prísť pozrieť na tvári miesta, ako umelci tvoria. O kolóniu prejavili záujem aj média ako slovenské, tak aj z iných prostredí.

Organizátori účastníkom zabezpečili aj vecné darčeky, propagačný materiál o Františkánskom kláštore, knižné vydania Spolku sv. Vojtecha a ďakovné listiny za účasť.

Spokojní umelci, ktorí opúšťali s úsmevom na tvári a s nadšením areál kláštora a kolóniu určite svedčia o tom, že kolónia bola vydarená a úspešná. Organizátori tiež boli spokojní s výkonom umelcov. Dúfame, že organizátorom neubudne tvorivej energie, síl a zdravia a, že sa aj o rok stretneme a že sa stane tradíciou organizovať výtvarné kolónie aj v Selenči, ktorej začiatky sú sľubné.

 

Juraj Berédi – Ďuky

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články