V Kulpíne štartovali oslavy

Po vlaňajšej prestávke, Kulpínčania v tomto roku pokračujú so svojimi oslavami, v rámci ktorých prebieha Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) a Svadba voľakedy a dnes. Tohtoročné podujatie sa začalo dnes a pokračovať bude ešte aj zajtra. PDvK - toto vstupné podujatie najväčšej kultúrnej manifestácie Slovákov – Slovenských národných slávností (SNS) – je najvýznamnejšou aktivitou MOMS Kulpín, ktorý si v tomto roku pripomína tridsaťročnicu obnovenej matičnej činnosti. Matica slovenská v Juhoslávii (MSJ) bola síce obnovená v roku 1990, ale väčšina miestnych matičných odborov boli založené v nasledujúcom roku. A pred pätnástimi rokmi (roku 2006) v Spolku kulpínskych žien sa zrodila iniciatíva organizovať podujatie, na ktorom sa budú predstavovať svadobné obyčaje. Prvé podujatie prebiehalo pod názvom „Kulpínska svadba – voľakedy a dnes" a svojim zaujímavým obsahom vzbudilo veľký záujem verejnosti. Už v nasledujúcom roku pomenovanie bolo pozmenené v „Svadba voľakedy a dnes" a v rámci neho sa koná aj predajná výstava tort – tortiáda.

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

Dnes ponúkame iba jednu časť svadobných fotiek a fotografie z vernisáže a zajtra sa širšie zmienime o oslavách. 25. výstavu výtvarnej skupiny KEBY a obrazov namaľovaných počas štvrtej a piatej výtvarnej kolónie v Kulpíne otvoril Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade.

Matičná činnosť v Kulpíne bola obnovená v roku 1991 z iniciatívy MgrTh. Juraja Šefčíka, ktorý bol aj prvým predsedom obnoveného MOMS v Kulpíne. Pri zakladaní miestnej matičnej organizácie za hlavné ciele a úlohy si nové matičné vedenie vytýčilo hájenie práv slovenského etnika, zveľaďovanie jeho kultúry a prispievanie k zachovaniu národného povedomia. V štarte sa formovalo vedenie a založili odbočky cez ktoré by sa mali realizovať početné matičné akcie.

Sviatok dediny – Deň Kulpína (10. júl) sa oslavuje 12 rokov. Návrh členov združenia Klubu Kulpínčanov aby sa 10. júl, deň keď bol v roku 1745 založený terajší Kulpín, vyhlásil za Deň Kulpína, bol schválený na schôdzi Rady Miestneho spoločenstva začiatkom roku 2009.

 

Katarína Pucovská