Istorija škole

Včelia klinika

Včelia klinika Jozefa Gašparovského na práve ukončenom 52. Medzinárodnom veľtrhu turizmu v Novom Sade získala zlatú medailu a rodinné gazdovstvo Gašparovský zo Selenče je nositeľom značky Brand Báčky. Ocenenia boli udelené za kvalitu zdravotno-vidieckeho turizmu. Aký súvis môžu mať včely s turistikou a prečo pomenovanie Včelia klinika? Je známe, že včelie produkty liečia, vieme aj to, že ich správne užívanie môže pomôcť telu vyrovnať sa s mnohými chorobami. Menej je však známe, že aj samotný pobyt v mikroklíme včiel, – vo Včelej klinike – môže priaznivo vplývať na organizmus.

 

Foto: Včelia klinika

 

Foto: Včelia klinika

 

Foto: Včelia klinika

 

Foto: Včelia klinika

 

Meno Jozefa Gašparovského zo Selenče sa zvyčajne spája s ekologickou výrobou, čiže s Centrom aplikovaného výskumu v tejto oblasti. Málokto však vie, že Gašparovský je tiež včelárom, ktorý sa včelárením zaoberá v súlade s ekologickými zásadami.

Včelín Jozefa Gašparovského sa nachádza v Bačkom Novom Sele, kde má 120 úľov, ktoré tam zostávajú po celý rok. Včely na tejto lokalite pozdĺž Dunaja majú dosť pastvín, takže nepotrebujú sťahovanie. Stála lokalita včelstiev umožňuje Jozefovi ponúknuť záujemcom nielen liečbu včelími produktmi, ale aj jednu nezvyčajnú, ale čoraz populárnejšiu službu. Ide o apitherapiu spojenú s pobytom vo včelej mikroklíme.

Apitherapia je v skutočnosti jednou z foriem neformálnej liečby, ako je fytoterapia, akupunktúra a podobne. Pobyt ľudí v mikroklíme včiel má priaznivý vplyv na ľudské telo. Na tento účel sa v nepatrnej blízkosti včelích úľov stavajú domčeky, v ktorých ľudia sedia, alebo ležia priamo na úľoch, keďže včely majú svoje vlastné biopole. Zistilo sa, že pobyt ľudí v tomto biopoli privádza celé ľudské telo do rovnováhy, eliminuje stres a napätie, stabilizuje krvný tlak a podobne.

Jozef Gašparovský sa o blahodarnom pobyte vo včeľom biopoli dozvedel na Ukrajine, kde včelári používajú apitherapiu ako segment vidieckej turistiky. Keďže sa aj on a jeho rodina zaoberajú včelárstvom takmer dve desaťročia, rozhodol sa postaviť vo včelíne na včelích úľoch drevený domček. Táto jeho Včelia klinika je ako svojrázna atrakcia zaradená do ponuky Turistickej organizácie obce Báč.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články