Istorija škole

Galéria Babka – rozoznateľným bodom na mape sveta

Ak by sme chceli na váhu klásť a analyzovať, kto zo Slovákov z Vojvodiny vlani, – ale aj desaťročia predtým,– k popularizácii tunajších Slovákov najviac prispieva, cesta by nás pravdepodobne zaviedla do Kovačice, do súkromnej Galérie Babka. Galerista Pavel Babka s manželkou Klárou roky dláždia cestu insitnému umeniu dolnozemských Slovákov a v roku 2012 sa im podarilo zapísať ho do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Už ten úspech predstavoval zároveň i veľké uznanie nášmu umeniu, no Babkovci sa nezastali iba pri tom. Za pomoci srbskej vlády a za aktívnej podpory ministerstiev kultúry Slovenska a Srbska, húževnato sa snažia o zápis tohto umenia do UNESCO, do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Vlani Pavlovi Babkovi v tom jeho nanajvýš ambicióznom, avšak predsa reálnom predsavzatí podali nápomocnú ruku ministri kultúry Slovenskej republiky a Srbskej republiky Ľubica Laššáková a Vladan Vukosavljević. Nech sa im tento smelý sen v tomto roku uskutoční!

 

Galéria Babka – rozoznateľným bodom na mape sveta

 

Galéria Babka – rozoznateľným bodom na mape sveta

 

Galéria Babka – rozoznateľným bodom na mape sveta

 

„Zaradenie slovenského naivného umenia na túto prestížnu listinu by bezpochyby otvorilo novú kapitolu v jeho propagácii v celosvetovom rozsahu a znamenalo by poctu pre všetkých, čo sa zaslúžili o jeho rozvoj," zdôrazňuje ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Mieni, že sa tým zároveň zviditeľní slovenská kultúra a tradícia nielen v Srbsku, lež po celom svete a tak sa v zahraničí urobí dobré meno aj Srbsku a zároveň aj Slovensku.

Minister kultúry Srbska Vladan Vukosavljević vyhlásil, že naivné maliarstvo Slovákov zo Srbska..." svojim významom a kvalitou už dávno presahuje hranice našej krajiny a stalo sa rozpoznateľným na celom svete. Túto hodnotu nesmieme nikdy zanedbať a nikdy ani nezanedbáme, ale sa budeme snažiť neustále ju propagovať ako dôležitú súčasť kultúrnej identity Srbska, Balkánu a Európy."

Galéria Babka vznikla v čierňave doby, pri rozpade, konflikte a vojnovej búrke. Bolo to v roku 1991, keď sa Juhoslávia štiepala, socialistické zriadenie sa trhalo, keď vládol strach a neistota a keď protikladom desivej deštrukcie bol vznik súkromnej galérie insitného umenia – Galérie Babka, ktorá chcela k širšej verejnosti vysielať svetlo, pestrosť farieb, radosť detských tvári... Vznikala v nežičlivých, turbulentných časoch a jej majiteľ Pavel Babka vedel, že otrasy môžu zbúrať všetko krehké, preto základy robil stabilné. Do nich vkladal nádej a lásku, čo bolo tým najpevnejším maltovým spojivom, ktoré túto galériu insitného umenia aj po vyše štvrťstoročí udržiava na vrcholci svetovej priečky.

Pre maliarov táto mimoriadne úspešná súkromná galéria, ktorá sa stala rozoznateľným bodom na mape sveta, veľa urobila a veľmi veľa znamenala a ešte stále znamená, lebo sa Pavel Babka vždy snaží slovenské insitné umenie,– a nie iba kovačické a padinské – čo krajšie prezentovať na všetkých svetadieloch.

Kultúrnym, kultivovaným a nenásilným spôsobom Galéria Babka sa tiež snaží zachovať našu slovenskú národnú hrdosť. Zrejme to vedeli oceniť aj na Slovensku a aj z toho dôvodu na sklonku minulého roka na Ministerstve kultúry SR v Bratislave usporiadali reprezentatívnu výstavu všetkých maliarov, ktorí by sa mohli dostať do UNESCO-vho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články