PDVK, Deň Kulpína a Svadba voľakedy a dnes...

Tohtoročná kulpínske oslavy: PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes vcelku možno zhodnotiť za veľmi vydarené. Organizátorom treba „klobúk sňať", že napriek početným organizačným problémom a ťažkostiam, na ktoré narážali, predsa dokázali dvojdňový program usporiadať na veľmi slušnej úrovni. Obec a obecné inštitúcie im tentoraz neschválili finančnú podporu, takže sa dlhšie uvažovalo, či podujatie organizovať. Peniaze si napokon zabezpečili predovšetkým od štedrých sponzorov a z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalší kameň úrazu bola lokalita. Doterajšie podujatia prebiehali totiž v kaštieli v strede dediny. Keďže Múzeum Vojvodiny, ktoré prevzalo starostlivosť nad týmto historickým objektom a ktorá zrejme nie je vyhovujúca, nepovolilo Kulpínčanom oslavy konať v areáli kaštieľa pre jeho dezolátny stav. Hovorí sa, že keď je vôľa, nájde sa spôsob a keď tá nie je, nájde sa dôvod. Takmer všetky programy boli presťahované do Poľovníckeho domu.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

To, čo sa zdalo byť takmer nemožné, predsa bolo možné. Vyžadovala sa však veľká výdrž, šikovnosť a dobrá organizácia. Po včerajšej zábave do skorých ranných hodín a tisícovej návštevnosti, bolo treba za veľmi krátky čas areál poľovníckeho domu pripraviť pre súťaž poľovníkov v streľbe a nachystať stany pre 41 družstiev, koľko sa prihlásilo na súťaž vo varení kotlíkového paprikáša. Všetko sa urobilo a pripravilo pre ďalšie tisíce hostí. Iba súťažiacich bolo takmer tisíc a návštevníci a záujemcovia o srnčí paprikáš húfne prichádzali. Hudba od rána veselo hrala. Hostia z družobnej obce Riečka zo Slovenska vedení starostom Ing. Mariánom Spišiakom, aj v tomto roku vyhrnuli rukávy a na 40 °C varili vynikajúce bryndzové halušky, ktoré zdarma ponúkali návštevníkom.

 

Foto: Igor Abraham

 

Foto: Igor Abraham

 

V prvý deň osláv predpoludním prebiehala tradičná súťaž v športovom rybolove a obecný šachový turnaj. Popoludní v príjemnom areáli poľovníckeho domu, kde veselo vyhúdala skupina MAKS, boli postavené svadobne vyzdobené stánky, o čo sa postarali predovšetkým spolky žien z báčskopetrovskej obce a svadobníci prišli dokonca aj na traktore (Spolok petrovských žien). Na tortiáde ponúkli na predaj jedenásť tort a všetky boli predané. Na výstave obrazov, ktoré vznikli na vlaňajšej a tohtoročnej Slovenskej výtvarnej kolónii, bolo zastúpených až 27 maliarov.

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

Na gala koncerte vystúpili najprv deti s dvomi tancami, sestry Anastasija i Simona Regodič, ktoré acapela veľmi pekne zaspievali dve piesne a Martina Sklabinská. Potom nasledovali pozdravy organizátorov a hostí. Prihovoril sa predseda Miestneho spoločenstva Miroslav Čeman, predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža, predsedníčka Spolku kulpínskych žien Katarína Zorňanová, predseda zhromaždenia obce Ján Jovankovič, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová, podpredseda MSS Juraj Súdi, zástupca veľvyslanca SR v Belehrade Igor Vencel, starosta Riečky Marián Spišiak a vokálny sólista Jozef Mak zo Slovenska.

V ďalšej časti programu vystúpili Maja Levarská, KUS Zvolen, Musica viva so sólistkou Elenou Demrovskou, Šajli Ponigerová Forero, Pavel Poniger Forero, Folklórny súbor Petrovčan, Dievčenská spevácka skupina KUS Zvolen a Jozef Mak. To, čo bolo svojráznou kuriozitou, po záverečnom tanci KUS Zvolen - A ty moja najmilejšia, na prekvapenie všetkých, ba aj najmilejšej – nasledovalo vypýtanie vyvolenej a verejné zásnuby dvoch „zvolenovcov".

Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

PDVK, Deň Kulpína a Svadbu voľakedy a dnes...

 

Po gala programe sa pokračovalo žúrom, na ktorom hrala najprv hudobná skupina MAKS zo Selenče a pred polnocou sa začal koncert Marka Žigmanovića a bendu zo Subotice. Vo veselej nálade sa pokračovalo do skorých ranných hodín.

Druhý deň osláv bol tiež veselý a veľmi navštívený. O ňom v zajtrajšom článku.

 

Katarína Pucovská