IN MEMORIAM – Ondrej Ivičiak

Pred dvomi týždňami, na Slovenských národných slávnostiach sa tešil z ľudí, zo stretnutí, z hudby, spevu, tanca, krojov... Tie mal obzvlášť rád, rád aj slovenskú vzorku vyšíval. Slovenskí velikáni mu boli vzorom, zobrazoval ich aj na svojich drevorytoch. Pri slovenskej hudbe neraz stál a pospevoval si... A podobne ako v živote, veľa priateľov mal aj na sociálnych sieťach. Zdieľal s nimi svoje dojmy. Tak po skončení slávností na svojom profile na facebooku napísal: „Máme nádej, že to bude o rok lepšie, hoci to už asi nikdy nebude ako to bývalo." Žiaľ, veľký kus pravdy ukrýva tá jeho veta. Bude to iste inak a hlavne bude to už bez neho. Keby však bolo bývalo ešte inak, Ondrej Ivičak by o desať dní oslávil 68. narodeniny.

 

IN MEMORIAM – Ondrej Ivičiak

 

So synom a manželkou

 

So synom a manželkou

 

Štúr a Štefánik v Ondrejovom stvárnení

 

Štúr a Štefánik v Ondrejovom stvárnení

 

Fotografia z tohtoročných Slovenských národných slávností

 

Fotografia z tohtoročných Slovenských národných slávností

 

Ondrej Ivičiak sa narodil 9.septembra 1953 v Petrovci rodičom Ondrejovi a Márii rod. Kevenskej. V rodisku zakončil základnú a strednú školu. Do manželstva vstúpil v roku 1978 s Máriou Kováčovou. V manželstve mali dcéru Milotu a syna Miloslava. S manželkou Máriou stál pri zrode Združenia petrovských výtvarných umelcov... Jeho filigránska práca so slovenskou výšivkou veľakrát prekročila štátne hranice a cestovala aj poza moria...

Ondrej Ivičiak umrel 31. augusta 2021 a pochovaný bol dnes popoludní na petrovskom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská