Generácia maturantov šk. roku 1974/75

Zápasiť treba. Neujsť nikdy z boja,
nebáť sa rán, že sa snáď nezahoja.
A milovať.
(Ján Smrek)

Takéto motto si pred 47 rokmi zvolila generácia maturantov školského roku 1974/75 Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, ktorá sa včera stretla na pravidelnom, teraz už každoročnom stretnutí. Zápasia a milujú a vzájomnú úctu a lásku si zachovávajú. Vlaňajšie stretnutie bolo v Hložanoch, predtým v Kulpíne, v Ravnom Sele, Maglići... Po dlhšom období stretnutie sa znova usporiadalo v Petrovci. Na ňom sa zišlo 24 spolužiakov, z celkového počtu 60. V budove gymnázia ich privítala súčasná riaditeľka Jarmila Vrbovská. Na stretnutí sa zúčastnila aj niekdajšia profesorka Mária Boldocká.

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

Generácia maturantov šk. roku 1974/75

 

V školskom roku 1974/75 na petrovskom gymnáziu školenie skončili dve triedy maturantov: IV. a – jazykový smer a IV. b – matematický smer. V prvej nás bolo úhrne 24 a v druhej 31 žiakov, spolu v laviciach sedeli Slováci a Srbi. Všeobecný prospech nám bol vysoký. Po maturitnom večierku rozpŕchli sme sa na všetky strany, aby sme sa prvýkrát stretli po desiatich rokoch. Vtedy sme už mnohí mali založené rodiny a ukončené vysoké školy. Ďalej sme si stretnutia organizovali každých päť rokov. Na oslave 40-ročnice maturity padol ďalší návrh, že kým nás neopustí veselý duch a zdravie dožičí, aby sme sa stretali každoročne. Vždy sme totiž boli veselá generácia. Niekoľkí z našej generácie však zakotvili na iných rovnobežkách a na stretnutia iba občas prichádzali.

Na včerajšie spoločné stretnutie oboch tried prišlo nás už iba 24. Šiesti z generácie ani prísť nemohli, keďže knihu života dopísali tri spolužiačky a traja spolužiaci. Triedni profesori Peter Páleš a Samuel Sabo sú tiež už dlhšie v blahej pamäti. Zmaturovali sme v období tiež nebohého riaditeľa Samuela Speváka. Tichú spomienku sme venovali i Jánovi Bažíkovi (1957 – 2007), Márii Spevákovej, rod. Fábryovej (1956 – 2007), Márii Hroncovej, rod.Kolárovej (1955 – 2014), Jánovi Čapeľovi (1955 – 2016), Miroslavovi Jašovi (1956 – 2017) a Márii Petrášovej, rod. Orgovánovej (1957 – 2017).

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre:

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Na gymnáziu sa niektorí z nás zahľadeli aj na tablá maturantov z predošlých generácií. Na každom z nich sa na nás dívali známe tváre

 

Katarína Pucovská