Čabiansky kalendár

S pomocou Božou prežili ste zas ďalší rok v slede.
Nech ruka Božia pevne, iste Vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti Vás po celý rok chránia,
nech dá Vám šťastia, radosti a hojnosť požehnania.

V podpise: redakcia Čabianskeho kalendára 2021, ktorý vydáva Čabianska organizácia Slovákov z Békešskej Čaby v Maďarsku. Táto najstaršia ročenka maďarských Slovákov v týchto dňoch uzrela svetlo sveta a v jej elektronickej podobe si možno zalistovať TU: http://www.slovak.hu/kiadvanyok/cabiansky_kalendar_2021.pdf. Predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lászik v úvodnom texte okrem iného upozorňuje na sčítanie obyvateľstva, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Maďarsku. Keďže aj nás v Srbsku v tomto roku, v októbri, tiež očakáva súpis obyvateľstva, vysunieme tú časť textu, ktorá by mohla mať styčných bodov s našou situáciou:

 

Čabiansky kalendár

 

Čabiansky kalendár

 

„Ako teda ďalej? V znamení hesla rozmýšľaj globálne, konaj lokálne! Čo to znamená? Predovšetkým to, že rozmýšľať sme nútení globálne, ale výzvou pre nás je čo najviac konať lokálne, v našich mestách a lokalitách. Našou úlohou je chrániť miestnu identitu, tradičnú slovenskú vidiecku kultúru, gastronómiu, všetky hodnoty, pretože sme zodpovední za prítomnosť a budúcnosť našich detí, zároveň však chránime aj hodnoty otcov.

V roku 2021 prebehne v Maďarsku sčítanie obyvateľstva pre pandémiu asi bez bezprostredného kontaktu – online. Nezabudnite na to a počúvajte svoju dušu! V roku 1920 bolo prvé sčítanie obyvateľstva v Maďarsku, prebehlo do 13. februára 1921... V Békešskej župe spočítali vtedy 52 386 Slovákov. Pri sčítaní sa pýtali výlučne na materinský jazyk. Milí priatelia, budeme schopní pri sčítaní obyvateľstva dokázať našu schopnosť prežitia?! Verme všetci, že áno. Pán Boh nám pomáhaj!" (Michal Lászik)

V tom ďalekom roku 1920 v celom Maďarsku bolo: 141 882 Slovákov + 257 294 „Maďarov" ovládajúcich slovenský jazyk (spolu 399 176 osôb), kým v roku 2001 údaje boli takéto: 17 693 Slovákov; 11 816 osôb so slovenským materinským jazykom; 18 056 osôb ovládajúcich slovenský jazyk. (zdroj sk.wikipedia.org)

 

Katarína Pucovská