Pamätníček

Kulpínska mozaika XI

Kulpínska mozaika XI
 
...Veľmi milujem kraj, kde sa môj otec, Michal Harminc narodil ešte v roku 1894 a kde som ako dieťa prežila veľa pekných chvíľ a spoznala veľa dobrých ľudí...
 
Veľmi som sa tešila možnosti osloviť Kulpínčanov, ľudí, ktorí žijú v rodisku môjho otca a som pyšná, že Kulpín je dnes významnou a krásnou obcou, v ktorej žijú Slováci nielen roduverní, ale aj v mnohých smeroch aktívni, o čom veľa viem z novín Naša reč, Rovina i Petrovské noviny, ako aj z kalendárov u vás vydávaných. V skutočnosti všetci vojvodinskí Slováci sú trvale predmetom môjho obdivu, dokonca mám vo zvyku označovať ich za môj „ôsmy div sveta“.
 
foto
 
Zdôvodnenie nájdete v mojej básni, ktorá nemá umeleckú hodnotu, ale výpovednú určite. Prajem Kulpínu - rodisku môjho otca a môjmu útočišťu v detstve - a jeho obyvateľom veľa zdaru v každej činnosti.
 
Natália Maliariková, rod. Harmincová
 
Spomienka na Báčku
 
Vzdialená Báčka, spomienka krásna,
So žírnou zemou a slnkom jasná.
Cítim rosu v tráve cestou pri Kanáli,
vietor si pohráva v agátovom háji.
Vahadlová studňa dáva osvieženie,
Stromy na kraj poľa spočinok rodine,
Čo nedbá páľavu, dážď, či vietor -
Aby všetko bolo a nepoznali slovo „ninto“.
Vždy bolo a bude krásnej bielej múky,
vysokého chleba z pracovitej ruky.
Leňošenie nezná tamten ľud slovenský,
Používa ruky i rozum svoj bystrý.
Hmotné statky i ducha rozvíja,
v šírom svete smelo sa prebíja.
Nech sa všetkým darí dobre, lepšie!
Zaslúžia si!
Stáročiami zachovali to najdrahšie -
Svoje krásne kroje, ducha i slovenské nárečie.
 
Natália Maliariková Predchádzajúce texty autorky Natálie Maliarikovej rodenej Harmincovej si možno prečítať v Pamätníčku (v hornom pravom rohu).

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články