Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu pokračuje s vlani započatými oslavami storočnice spolkovej činnosti. Vlaňajšie oslavy prekazila koronakríza a keďže sa šafárikovci majú s čím pochváliť, rozhodli sa kultúrno-umelecký program všetkých zložiek SKC P. J. Šafárika spojený s prezentáciou knihy Minulosť dneška III a cédečka Na dunajskom moste usporiadať v tomto roku a za prítomnosti publika. Slávnostný koncert prebiehal v minulú nedeľu a po ňom nasledovala prezentácia zborníka prác k storočnici SKC Pavla Jozefa Šafárika. „Na konci monografie Minulosť dneška II sme záver úmyselne neuvádzali, namiesto neho sme otvorili nové desaťročie i storočie plodného života Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade," ozrejmila v úvode tejto najnovšej knihy súčasná predsedníčka SKC Pavla Jozefa Šafárika Vierka Marčoková Cerovská. O knihe hovorila hlavná a zodpovedná redaktorka Katarína Melegová Melichová a fotografickým aparátom večierok zvečnil Ondrej Benka.

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

Storočie SKC Pavla Jozefa Šafárika

 

SKC Pavla Jozefa Šafárika si v roku 2020 pripomínal 100 rokov od prvej organizovanej spolkovej činnosti novosadských Slovákov a 70 rokov od založenia SKUS P. J. Šafárika. Kniha, ktorú v nedeľu predstavili je pokračovaním monografie Minulosť dneška (2000) a Minulosť dneška II (2010). „Touto knihou chceme vzdať hold a úctu i našim predkom, ktorí rozvíjali a zachovávali slovenskú kultúru a identitu, najmä Slovákov v Novom Sade, ale aj tým, ktorí v súčasnosti, aj napriek každodennému boju o vlastnú existenciu a náhlemu odchodu ich rodinných príslušníkov do zahraničia za lepším životom, vďaka svojej súdržnosti, vytrvalosti a kreativite úspešne prispievajú k zachovávaniu a zveľadeniu kultúrneho života Slovákov žijúcich v Novom Sade, ale v nemalej miere prispievame aj do spoločnej klenotnice slovenskej národnosti v Srbsku," uvádza v úvode zborníka Vierka Marčoková Cerovská.

Po úvodnom príhovore nasleduje slovo hlavnej a zodpovednej redaktorky Kataríny Melegovej Melichovej, v ktorom uvádza: „O renomé Šafárika a šafárikovcov v živote našej slovenskej komunity a jej prezentovaní tak doma, ako aj v zahraničí, hovorí fakt, že nebolo jedinca, ktorý by odmietol ponuku na spoluprácu na tejto knihe. Do veľkej rodiny šafárikovcov nepatria iba tí, ktorí zostali uvedení v zoznamoch členstva počas uplynulých sto rokov, ale aj všetci tí nemenovaní, ktorí im v tom pomáhali, podporovali ich slovom, perom, financiami, prácou ďaleko od očí verejnosti, alebo trebárs tí, ktorí sústavne sledovali ich prácu, tlieskali im a vo svojich srdciach ešte dlho prechovávali radosť z krásy, ktorú šafárikovci nezištne rozdávajú."

Do ďalšej časti knihy sú zaradené Blahopriania k storočnici, kde sa najprv fotografiami a kratším textom zdokumentovalo vyznamenanie prezidenta Srbska SKC P. J. Šafárika Zlatou medailou za zásluhy a v pokračovaní sú texty Milana Jána Pilipa, Libušky Lakatošovej, Vladimíra Obšusta, Viery Benkovej, Martina Urbana, Vladimíra Francistyho, Anny Francistyovej, Martina Prebudilu a Milana Kulíka.

Do knihy prispeli aj ďalší autori: Danica Vŕbová, Ján Brtka, Ján Kmeť, Tatiana Kriváková Amidžićová, Juliana Brtková, Ľudmila Berediová Stupavská, Jaroslav Boldocký, Rastislav Zorňan, Karmena Zorňanová, Katarína Mosnáková Bagľašová, Anna Zorňanová, Michal Zorňan, Slovenka Benková Martinková, Ján Slávik, Ivan Slávik, Anna Medveďová, Anna Crveniová, Vlasta Detková, Olivera Gabríniová, Milina Sklabinská, Tatiana Jašková, Zlatko Klinovský, Samuel Medveď, Anna Filková, Janko Cerovský a Katarína Pucovská.

Osobitná stať v knihe Šafárikovské životné putá je o manželstvách, ktoré uzavreli členovia Šafárika: Vierka Marčoková Cerovská a Janko Cerovský, Mária a Miša Trisovci, Ivana a Zlatko Svetlíkovci, Katarína Mosnáková Bagľašová a Ivan Bagľaš, Anna Brtková Valentová a Ivan Valent, Renata a Alexander Rybárovci, Andrea a Miroslav Sabovci, Anna a Dobroslav Filkovci, Anna Margaréta a Milan Lačokovci.

Fotogaléria 2010 — 2020 zaberá 35 strán a v nej sú farebné fotografie: archív SKC P. J. Šafárika, www.kulpin.net, Juraj Pucovský, Vladimíra Sabová, Emil Lačok, Nenad Glišić, Mihailo Berček, Martin Pucovský, Ondrej Benka, Igor Bovdiš, Roman Krnáč, Katarína Pucovská, archívy šafárikovcov a autorov príspevkov.

„História Šafárika nie je ani touto knižkou vyčerpaná. Tá je taká bohatá, že zostáva aj ďalším generáciám ako výzva. Dennodenne ju tento obdivuhodný kolektív obohacuje o ďalšie skutky a úspechy hodné obdivu a zápisu do histórie," uvádza zostavovateľka knihy Katarína Melegová-Melichová.

Návrh obálky Olja Torday, grafická úprava Samo Valent, jazyková redaktorka Jarmila Stojimirovićová. Túto zo 300-stranovú knihu vydalo Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika Nový Sad v roku 2020 v náklad 500 výtlačkov.

 

Katarína Pucovská

Foto Ondrej Benka