SĽUK v Kovačici

Slovenský ľudový umelecký kolektív očaril divákov v Kovačici. Profesionálne umelecké teleso na Slovensku v stredu 27. októbra potešilo početné publikum v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici a zveličilo oslavy Kovačického októbra. SĽUK vystupoval v Kovačici na záver svojho turné v rámci ktorého vystúpil najprv v Békešskej Čabe v Maďarsku potom v Užiciach a Belehrade a nakoniec aj v Kovačici. O zájazde a dojmoch pre RTV OK hovorili doc. Mgr. Juraj Hamar CSc., generálny riaditeľ SĽUK-u a PhDr. Maroš Červenák, riaditeľ umeleckej prevádzky SĽUK-u. Príspevok urobil novinár RTV OK Kovačica Ján Špringeľ.

 

SĽUK v Kovačici