Obrazy z Dolnej zeme

Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri UMB Banská Bystrica zo Slovenska, ktorý sme včera s radosťou privítali v Báčskom Petrovci, ešte v roku 2017 do svojho repertoára, ako prvý a jediný súbor zo Slovenska postavil choreografie tancov Slovákov zo Srbska. V nasledujúcich rokoch sa postupne ten prvý programový blok systematickým výskumom rozširoval o nové časti a obrázky sa skladali jeden ku druhému. Tak vznikla forma tanečného divadla Obrazy z Dolnej zeme. V nej je dôraz kladený na prelomové obdobie pred a po I. sv. vojne, keď boli dolnozemskí Slováci odštiepení od materskej krajiny. Zostali však aj ďalej Slovákmi, príslušníkmi jedného národa, ktorého kultúru starostlivo zachovávali a zachovávajú a k slovenskej identite sa hlásia aj po troch storočiach. Aj to nám chcú povedať Obrazy z Dolnej zeme, ktoré predstavujú svojráznu poctu slovenskej kultúre zo Srbska, Rumunska, Chorvátska a Maďarska.

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Obrazy z Dolnej zeme

 

Choreograficky sa na tomto projekte podieľali Martin Urban, Tatiana Urbanová a Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá spolu s Jurajom Súdim a Leonórou Súdiovou mala na starosti aj výber piesní. Pri zabezpečení krojov nápomocnú ruku podal etnológ Patrik Rago. Treba spomenúť aj že v rámci súboru pôsobia aj bratia Drugovci, pravnuci doktora Janka Bulíka, ktorí tiež majú blízko k Dolnej zemi a hudobne to stvárnili.

O Jankovi Bulíkovi TU:
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/narodovca-jana-bulika-zavrazdili-nacisti

V obrazoch z Dolnej Zeme sú zastúpené nielen vojvodinské dejiny a tance ale je v nich zahrnutý aj tanečný a spevácky materiál Slovákov z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. „Pre nás bolo dôležité vyzdvihnúť tú prvú svetovú vojnu a koniec tej vojny, pretože vtedy sa udiala tá zmena a úplne sme sa geograficky oddelili od matičného štátu a vtedy vlastne prišlo do toho rozdelenia, čiže dolnozemskí verzus hornozemskí Slováci. Preto sme tú vojnu chceli znázorniť, chceli sme vysvetliť že toto je ten míľnik," ozrejmuje Katarína Mosnáková Bagľašová, pôvodom z Jánošíka, a dodáva, že takto krok po krôčiku šíria posolstvo zahraničných Slovákov aj na Slovensku.

Do úvodnej časti Obrazov z Dolnej zeme zaradili skutočne archaické zvyky a piesne, ktoré sa na Dolnej zemi ešte zachovali, také chorovody, potom chceli ukázať svadbu, do ktorej vniesli rôzne zvyky a starobylé prvky aj Slovákov z Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Ďalšiu časť z vojnovou tematike dali do moderného šatu, neboli tam kroje a ňou oslovujú iného diváka, len aby sa čo viac ľudí dozvedalo o zahraničných Slovákoch, ktorí sa nie svojou vôľou dostali za hranice Slovenska. Tu sú aj historické vysvetlivky a divadelné prvky a na záver sa vracajú na ľudovú veselicu, aká vie byť len na Dolnej zemi.

Režisér a choreograf Martin Urban hovorí, že ich veľkou túžbou bolo dostať sa do Petrovca, preto dlho pracovali na tom, aby sem mohli prísť s niečím čo by bolo prijateľné pre vojvodinských Slovákov. „Aby sme mohli prísť pracovali sme na tom od roku 2017, keď sme postavili prvý programový blok. Systematickým výskumom sme sa dopracovali k novým a novým poznatkom a vôbec sme ešte nie na konci toho všetkého. Takže, predpokladám že budeme mať aj pokračovanie," povedal po vydarenej zahraničnej premiére Obrazov z Dolnej zeme Martin Urban a poznamenal, že sa tak možno spoločne dopracujeme až do toho, že nebude treba rozmýšľať, kto je dolnozemský a kto hornozemský Slovák a nebude sa robiť rozdiel medzi slovenskou a krajanskou kultúrou.

„Vyrážame na turné prichádzame vrátiť to čo sme si požičali - to sú slová ktoré napísal výnimočný človek, dnes tu vystupoval ako sólista, je to náš asistent choreograf, tanečný pedagóg Matúš Druga. Matúš Druga Michal Druga a Ondrej Druga, ktorý tu dnes hral – sú to synovia Zuzany Drugovej, ktorá je vnučkou Janka Bulíka, takže to čo povedal Matúš je absolútnou pravdou, nie je to len fráza, my si to úplne vážime a pod to sa stopercentne podpisujeme," vysvetlil Martin Urban a doplnil, že práve dnes Ondrej Druga uvádza do života knihu Odbojové aktivity vojvodinských Slovákov v rokoch 1938 – 1941, ktorej prezentáciu popoludní usporiadali v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. V rámci zahraničného turné dnes večer spolu s novosadským Folklórnym súborom Vila usporiadali spoločný koncert v amfiteátre SPENS-u v Novom Sade.

Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri UMB Banská Bystrica zo Slovenska do svojho repertoára zaradil tance Slovákov zo Srbska. Najprv chorovody Ilečke z Jánošíka a potom čardáše z Jánošíka, Aradáča, Hložian, Selenče a Pivnice. Na tento nevšedný počin – spracovania krajanských tancov sa podujal Martin Urban, umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť, ktorému nápomocnú ruku ochotne podali manželia Katarína Mosnáková Bagľašová a Ivan Bagľaš. Tento folklórny súbor zo Slovenska tancoval naše dolnozemské tance roku 2017 na Detve, kde organizátori usporiadali aj Školu dolnozemských tancov. S dolnozemskými choreografiami Obrazy z Dolnej zeme sa UFS Mladosť predstavil aj na Akademickom Zvolene 2017. Krásky spev a tance z tohto vystúpenia si možno pozrieť TU:

 

 

Katarína Pucovská