Slovenské insitné umenie zo Srbska - Aktuality

Slovensko pomáha našej insite

Trojčlenná delegácia vedená Mgr. Jurajom Hamarom, CSc. generálnym riaditeľom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), včera skončila návštevu Kovačice. S cieľom pomôcť nášmu insitnému umeniu pri podávaní kandidatúry na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, predstavitelia Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je odborným pracoviskom SĽUK-u, začali pilotný projekt digitalizácie našej insity. Mišo Veselský, fotograf a kameraman a Maroš Červenák, asistent, odborne spracovali umeleckú tvorbu dvoch najstarších maliarov zapísaných v našom Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva: Jána Bačúra z Padiny a Evu Husárikovú z Kovačice. Filmovali ich, robili s nimi rozhovory, fotili obrazy, značili ich rozmery a zhromažďovali metadáta, ktoré využijú pri digitalizácii. V práci im pomáhali Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka a Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka. Včera, na záver návštevy, Pavel Babka so slovenskou delegáciou absolvovali rozhovory v Ministerstve kultúry Srbska o ďalších krokoch v podávaní kandidatúry.

Z vrchov do nížin

Priestory Thurzovho domu v Banskej Bystrici 4. novembra opäť ožili farbami. Insitné umenie sa po dvoch rokoch vrátilo do Stredoslovenského múzea. Návštevníci sa môžu tešiť na návrat umenia plného spontánnosti, bezprostrednosti a úprimnosti. Na predajnej výstave svoje diela prezentujú umelci z Kovačice a Padiny. Spoluorganizátorom predajnej výstavy je Banskobystrický samosprávny kraj, Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Kovačica, ktorý do Stredoslovenského múzea priniesol výstavu z dejín Kovačice. Externe na nej spolupracovala etnologička Zuzana Drugová, ktorá už 09.11.2021 o 16:00 hodine záujemcov prevedie po tejto výstave prostredníctvom komentovanej prehliadky.

Slovenská insita bližšie k UNESCO

V sídle Európskej komisie v budove Berlaymont v Bruseli, včera večer bola otvorená výstava insitného umenia Slovákov zo Srbska. Výstavu usporiadala Galéria Babka Kovačica, ktorá ňou zaznamenáva 30-ročnicu svojho pôsobenia a otvorili ju Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad a Gordana Čomićová, srbská ministerka ľudských práv, práv menšín a sociálneho dialógu. Majiteľ Galérie Babka Pavel Babka sa na včerajšej slávnostnej udalosti osobne nemohol zúčastniť kvôli cestovným obmedzeniam spôsobeným koronavírusom a prihovoril sa iba prostredníctvom video správy. Avšak, priamo sa včera v Kovačici stretol s Miroslavom Jenčom, námestníkom generálneho tajomníka OSN v New Yorku, v súčasnosti najvyššie postaveným Slovákom pracujúcim pre OSN.

Kovačický október 2021

Prvý októbrový víkend Kovačického októbra bude najbohatší na podujatia. V sobotu 2. októbra 2021 po slávnostnej schôdzi Rady Miestneho spoločenstva Kovačica, otvoria 70. výtvarný salón „Kovačický október" a o 14,30 v Galérii Babka usporiadajú prezentáciu CD kalendára na rok 2022. Na kalendári, ktorého garantom je Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, je zobrazených 12 fotografií olejomalieb 12 insitných maliarov: Evy Husárikovej, Jozefa Haviara, Pavla Cicku, Jána Glózika, Viroslavy Svetlíkovej, Juraja Lavroša, Martina Papa, Pavla Hajka, Jána Bačúra, Márie Hlavati, Miroslava Hraška a Kláry Babkovej. Na každej strane kalendára sa nachádza aj krátka biografia jedného z uvedených maliarov. Kalendár vydala Galéria Babka a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci 70. Októbrového salónu v Galérii insitného umenia do konca mesiaca budú vystavené najnovšie diela insitných maliarov, členov GIU.

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

Okrúhly stôl „Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov" sa začal včera v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky a pokračoval dnes v budove Obce Kovačica. Hlavným organizátorom Okrúhleho stola bola Galéria Babka Kovačica, ktorá sa prakticky už 30 rokov, koľko existuje, všemožne snaží, doma a vo svete, propagovať našu tunajšiu insitu. Míľové kroky boli urobené keď v roku 2012 Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku zapísali na národnú listinu, teda na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Je to jediný menšinový prvok na tomto zozname a jeho zapísanie na národnú listinu predstavovalo koniec jednej náročnej snahy a zároveň bolo začiatkom nového vytýčeného cieľa: dostať sa na listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Sme veľmi blízko cieľa a tento okrúhly stôl upevnil nádej a dodal nových síl vytrvať v zakreslenej ceste.

UNESCO a Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku

Prezident Srbska Aleksandar Vučić, minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković a podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Srbska Maja Gojkovićová sa zhodli aby Srbsko v roku 2022 aj úradne navrhlo Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku na zápis na UNESCO-vu listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Hovorí Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka z Kovačice, ktorý doteraz v tom smere urobil významné kroky. Nadácii Babka Kovačica a jej zakladateľovi Pavlovi Babkovi bola preto zverená aj úloha do 1. októbra 2021 prichystať predbežný návrh nominácie, ktorý ďalej pre zápis na UNESCO listinu úradne spracuje Stredisko pre nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska. Keďže UNESCO-ve kritéria sú prísne a konkurencia je silná, organizátori sa rozhodli usporiadať okrúhly stôl. Na ňom budú odborníci zo Srbska a Slovenska spoločne analyzovať akým spôsobom možno slovenské insitné umenie v Srbsku, ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, chrániť a zosúladiť s programami UNESCO. Okrúhly stôl by mal prebiehať 27. septembra 2021 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade a 28. septembra 2021 v Kovačici a na ňom sa zúčastnia významní etnológovia, historici, historici umenia, sociológovia, kulturológovia... zo Srbska a Slovenska.

 

UNESCO a Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku

 

Srbsko nateraz zapísalo iba štyri prvky na UNESCO-vu listinu kultúrneho nehmotného dedičstva a toto by mal byť piaty. Je dôležité zdôrazniť, že by to bol zároveň jediný menšinový prvok, nateraz ani jedna menšina v Srbsku nemá zapísane nič, dokonca ani len na Národnej listine nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Galérii Babka sa podarilo ešte v roku 2012 zapísať Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku na národnú listinu. V tejto súvislosti možno iba spomenúť, že najnovšie aj Múzeum vojvodinských Slovákov vynakladá úsilie o zápis slovenských košieľ s vyšívaným "predkom" na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Podmienky kandidatúry sú však zložité, vyžaduje si to veľkú námahu a trpezlivosť.

UNESCOva kandidatúra je obzvlášť náročná. Na tento zoznam sa dostanú skutočne iba tí, čo dokážu, že sú jedineční vo svete. Slováci v Srbsku sú veľmi blízko k tomu zoznamu, ktorým by sme boli zviditeľnení na celom svete. Podpora všetkých relevantných subjektov, ale aj každého jedného z nás, je teraz nanajvýš potrebná.

 

Katarína Pucovská

 

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články