Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Krátka kronika kovačických dejín (1802-2022)

Autor Mgr. Ján Chrťan, historik, doktorand, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

OKRÚHLY STÔL Slovenská insitná maľba v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a harmonizovať s programami UNESCO? Otázka na odborníkov a tvorcov kultúrnej politiky v Srbsku a na Slovensku, ako na najviac zainteresovaných aktérov. 27. septembra 2021, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade 28. septembra 2021 o 10.00 hod., Obec Kovačica - Galéria Babka Kovačica

Stála misia SR pri OSN v Ženeve / Permanent Mission of Slovakia to the UN

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v Ženeve v spolupráci so SM Srbska pri OSN v Ženeve a galériou Pavla Babku, zorganizovala na okraj 41. Zasadnutia Rady pre ľudské práva v Paláci národov Výstavu insitného umenia – Slovak Naive Art in Serbia. Podujatie otvoril dňa 28.6.2019 stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve, veľvyslanec Juraj Podhorský.

OKRÚHLY STÔL

Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov.

 

 
 

 

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články