Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Krátka kronika kovačických dejín (1802-2022)

Autor Mgr. Ján Chrťan, historik, doktorand, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

OKRÚHLY STÔL Slovenská insitná maľba v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a harmonizovať s programami UNESCO? Otázka na odborníkov a tvorcov kultúrnej politiky v Srbsku a na Slovensku, ako na najviac zainteresovaných aktérov. 27. septembra 2021, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade 28. septembra 2021 o 10.00 hod., Obec Kovačica - Galéria Babka Kovačica

Stála misia SR pri OSN v Ženeve / Permanent Mission of Slovakia to the UN

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v Ženeve v spolupráci so SM Srbska pri OSN v Ženeve a galériou Pavla Babku, zorganizovala na okraj 41. Zasadnutia Rady pre ľudské práva v Paláci národov Výstavu insitného umenia – Slovak Naive Art in Serbia. Podujatie otvoril dňa 28.6.2019 stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve, veľvyslanec Juraj Podhorský.

OKRÚHLY STÔL

Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov.

 

 
 

 

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články