Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve / Permanent Mission of Slovakia to the UN

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v Ženeve v spolupráci so SM Srbska pri OSN v Ženeve a galériou Pavla Babku, zorganizovala na okraj 41. Zasadnutia Rady pre ľudské práva v Paláci národov Výstavu insitného umenia – Slovak Naive Art in Serbia. Podujatie otvoril dňa 28.6.2019 stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve, veľvyslanec Juraj Podhorský.

Obrazy a umelecké predmety pochádzajú zo súkromnej galérie insitného umenia Pavla Babka v Kovačici (Srbsko). Galéria funguje podľa princípu UNESCO „Živý ľudský poklad", ktorý zahŕňa prenos znalostí a zručností pri tvorbe umeleckých predmetov a suvenírov z generácie na generáciu. Galéria Pavla Babku bola v roku 2001 zo strany UNESCO vyhlásená za svetové stredisko vydavateľskej činnosti insitného maliarstva.

Na slávnostnom otvorení vystúpila aj zástupkyňa Úradovne OSN v Ženeve Blandine Blukacz-Louisfert, v mene generálneho riaditeľa Úradovne OSN M. Møllera, ktorá vyzdvihla prípad slovenskej diaspóry, historicky žijúcej vo Vojvodine v Srbsku, ktorý je vynikajúcim príkladom mierového spolunažívania dvoch národností, rešpektujúcich kultúrne tradície, jazyk a náboženstvo. Umenie slovenskej komunity jej umožnilo stať sa neoddeliteľnou súčasťou širšej kultúrnej tapisérie Srbska pri zachovaní jej základnej identity.

SP Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve, J. Podhorský vo svojom príhovore vyzdvihol humanitu a živosť, ktoré maľby insitných umelcov evokujú. Na pôde OSN symbolicky označil umenie za hlas diplomacie, ktorý "môže byť výrazom priateľstva, partnerstva a dobrých vzťahov, tak ako je to v prípade slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.".

SP Srbska pri OSN v Ženeve Dejan Zlatanovič ocenil významný prínos slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku ku kultúrnej diverzite multietnickej krajiny. Poukázal tiež na plnú integráciu tejto časti obyvateľstva do všetkých oblastí života srbskej spoločnosti. Vyzdvihol tiež význam a symboliku diel pre budúce generácie, ktoré, okrem iného, spočívajú v autentickom vyobrazení národných zvykov a každodenného života na vidieku. Mnohé z týchto tradícií sa už v súčasnosti vytratili.

Pavel Babka, ako majiteľ a zástupca kovačicskej galérie, predstavil 250 ročnú históriu a život našej slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej pokojné súžitie s rôznorodými etnikami na malom území. Insitné umenie v Kovačici vzniklo už na začiatku 20. storočia, ale prvá výstava bola zorganizovaná v roku 1952 pri príležitosti 150 rokov jej založenia. Do Kovačice zavítali v priebehu rokov mnohé známe osobnosti ako napr. francúzsky prezident Francois Mitterrand alebo skupina Rolling Stones.

Ministerstvo kultúry Srbska v roku 2012 zapísalo Slovenské insitné umenie zo Srbska ako kultúrne dedičstvo Srbska. Budúci rok v Paríži v sídle UNESCO 21. februára 2020 v Deň medzinárodného dňa materinského jazyka bude galéria Pavla Babku prezentovať Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, aby odborníci z UNESCO rozhodli o jeho zaradení na svetovú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva.

https://www.facebook.com/SlovakiaUNGeneva/posts/2521665601197406/

 

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články