Veľká noc v Kulpíne

VEĽKÁ NOC V KULPÍNE - výsledky súťaže vín a klobás / USKRS U KULPINU – rezultati takmiče

VEĽKÁ NOC V KULPÍNE - výsledky súťaže vín a klobás / USKRS U KULPINU – rezultati takmičenja vina i kulena
 
Dve odborné komisie zhodnotili vzorky 48 bielych vín, 29 červených, 8 ružových vín (rosé) a 55 klobás. Ich verejná degustácia sa bude konať vo Veľkonočnú nedeľu 20. 04. 2014 v Poľnohospodárskom múzeu (kaštieľ Dunđerských) v Kulpíne o 17:00.
 
foto
 

Dve stručne komisije su ocenjivale uzorke 48 belih vina, 29 crnih, 8 ružičastih (rose) i 55 uzoraka kulena. Njihova javna degustacija će biti u Uskršnju nedelju 20. 04. 2014 u Poljoprivrednom muzeju (kaštel Dunđerskih) u Kulpinu u 17:00.
 
Rezultati:

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články