Domovská

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

Poľovnícke združenie Bažant/Fazan z Kulpína v sobotu večer 19. marca 2022 malo výročné zhromaždenie. Domácich poľovníkov, ako aj hostí zo susedných revírov, privítal predseda kulpínských poľovníkov Branislav Plachtinský a po ňom tajomník Správnej rady poľovníckeho spolku Zoroslav Brtka podal správu o minuloročnej lovnej sezóne a správca revíra Zdeno Maglovský sa zmienil o počte diviny a plánoch na tento rok. Z finančnej správy pokladníka Andreja Širku vyplýva, že záverečným dňom roku 2021 na účte spolku bolo 14.320 dinárov.

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Čo bolí kulpínskych poľovníkov...

 

Branislav Plachtinský, ozrejmil, že v Obci Báčsky Petrovec existuje obecný poľovnícky spolok, ktorý zastrešuje štyri sekcie poľovníkov, z každej dediny v obci. Poznamenal, že je kulpínska sekcia tak podľa počtu členov, ako aj veľkosťou lovného revíra na druhom mieste, hneď po petrovských poľovníkoch. S poľutovaním však konštatoval, že to vôbec nezaváži pri rozdeľovaní obecných prostriedkov jednotlivým sekciám. Uviedol príklad, že podobne ako aj vlani, aj tohto roku z obecného rozpočtu združeniu Bažant bolo schválených symbolických, až smiešnych 5.000 dinárov, kým poľovnícke združenie Lesík z Petrovca získalo 130.000 a poľovníci z Hložian a Magliću po 100.000. Zdôraznil pritom, že do obecného rozpočtu vyčleňujú aj Kulpínčania, voči ktorým sa obecné vedenie správa prinajmenšom nefér a taká očividná nespravodlivosť by nesmela byť prítomná. Podobne ako aj vlani, aj tohto roku kulpínski poľovníci odmietli ponúknutú pomoc. Poďakovali sa však Miroslavovi Čemanovi, ktorý vždy keď pomoc potrebujú, ochotne pomôže.

Vo svojej správe správca revíra uviedol, že aj keď je lov na prepelice zaujímavý, malý počet poľovníkov loví tohto vtáka a počas celej sezóny bolo zastrelených iba 100 jedincov. Komerčný lov na bažanta usporiadali 10-krát a pri tej príležitosti bolo vypustených 259 a zastrelených 118 bažantov. Utrpeli však veľkú škodu, keďže sa im do voliéry dostala líška, ktorá odniesla či zadrhla 120 bažantov, čiže škoda je vyše 120.000 dinárov. Keď ide o lov na zajaca, ten sa usporiadal v sťažených podmienkach a namiesto plánovaných 120 zastrelili iba 67 zajacov. Pri love na srnu splnili plánovanú kvótu zastrelením 7 sŕn, no ďalšie štyri zahynuli po tom, ako na ne narazili vozidlá.

V tomto roku kulpínski poľovníci plánujú pokračovať v pravidelnej činnosti a aktivity zamerať aj na ničenia škodlivých vtákov, zriaďovanie voliéry, zalesňovanie...

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #1 Absurd-nevedomosť kompetedntnýchSvetoslav Majera 2022-03-21 15:54
Áno, je možné poznamenať iba jedno - absurd alebo nevedomosť tých, ktorí by mali vedieť uplatniť niektoré veci čo sa týka združenia občanov, ktoré vyplývajú zo Zákona o združeniach RS.
Podobné jednanie ako sa to stalo s PZ Bažant z Kulpína čo sa týka udelenia finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre ročnú činnosť, uplatnené bolo i na Obecné združenie penzistov Báčsky Petrovec. T.j. toto združenie má po osadách svoje MOP, znamená 4: MOP Báčsky Petrovec, MOP Kulpín, MOP Hložany a MOP Maglić. Tieto organizačné časti združenia nemajú státus právnickej osoby. Majú iba svoje podúčty pri bežnom účte OZP Báčsky Petrovec (čl. 7. odsek 3. Zákona o združeniach).
Bolo by celkom normálne, aby sa prostriedky, ktoré sa udeľujú pre ročnú činnosť z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec dali OZP Báčsky Petrovec a o rozdelení týchto ako i všetkých ostatných finančných prostriedkoch ktoré získa jedno združenie občanov rozhodovali legitímne zvolené orgány týchto združení (Zhromaždenie, Výkonný výbor, Dozorný výbor resp. iné telesá určené Štatútom týchto zdruňení), podľa kritérií ktoré si same určili (napr. ako je to počet členov, aktivity...). A nie takto - že prakticky strešná organizácia, ktorá je jediná právnická osoba dostane minimálne a jej organizačné jednotky lineárne dostanú viacnásobne väčšie proistriedky od nej (vlaňajší prípad: MZP Báčsky Petrovec - 20.000,00 a MOP Kulpín, MOP Hložany a MOP Maglić - 70.000,00 din).
Je to úplný absurd na ktorý boli upozornení predstavitelia Obce Báčsky Petrovec. Daná odpoveď zarážajúca - alebo takto, alebo nijak ináč.
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus