Domovská

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána – Spasovdan – včera 20. mája podľa pravoslávneho kalendára, čiže 2. júna 2022 podľa novšieho gregoriánskeho kalendára, v Katedrálnom chráme v Novom Sade predpoludňajšiu svätú liturgiu prisluhoval Jeho Eminencia báčsky biskup Dr. Irinej a Jeho Eminencia episkop moháčsky Damaskin a diakoni báčskeho eparchátu. Keďže je Nanebovstúpenie Pána rovnako aj sviatkom kulpínskeho pravoslávneho chrámu Božieho, čiže cirkevnou „slavou", večerné bohoslužby s posviackou kríža a zvonov tiež mal vykonať pán Irinej. Vzhľadom však na jeho pokročilý vek a náročné predpoludňajšie služby Božie, do Kulpína neprišiel, v jeho mene sa modlil a posvätenie vykonal vladyka Damaskin. Po prečítaní evanjeliového úryvku a po príležitostnom príhovore, nasledoval akt požehnania darov, ktoré priniesol tohtoročný „slavski kum" – krstný otec Ivan Zabunov s rodinou. Na ďalší rok „kumstvo" (kmotrovstvo) v mene svojej rodiny prevzala Ksenija Nakić, ktorej domáci kňaz Zoran Regodić odovzdal časť posväteného „slavského koláča".

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

Spasovdan v Kulpíne s posvätením zvonov

 

V príhovore k veriacim episkop Damaskin odovzdal požehnanie Jeho Eminencie báčskeho biskupa Dr. Irineja a pozdravil všetkých prítomných. V kázni hovoril o sviatku Nanebovstúpenia, ktorý je korunou celého diela Pána Boha a zárukou nášho spasenia. Po bohoslužbe sa kulpínsky kňaz Zoran Regodić poďakoval Dr. Irinejovi a episkopovi Damaskinovi za lásku a česť, ktoré preukázali všetkým prítomným na liturgickom slávení chrámových osláv.

V pokračovaní bohoslužby bol vykonaný akt požehnania a posvätenia nového kríža pre oltárnu apsidu, ako aj akt posvätenia šiestich chrámových zvonov. Zvony, ako aj pozlátenie kríža sú darom rodiny Nakićovcov.

O cirkevnom zbore, nešťastí, ktoré ho zasiahlo, keď nečas zbúral kríž z kostola, ale aj o preukázanej láske a štedrosti, ktoré následne zbor stmelili a upevnili, hovoril kulpínsky pravoslávny kňaz Zoran Regodić. Pozdravil tiež prítomných predstaviteľov rodiny Stratimirovićovcov, ktorá kostol Vaznesenja Gospodnjeg (Nanebovstúpenia Pána) budovala v rokoch 1809–1813, biskupa SEAVC v Srbsku Jaroslava Javorníka, Ivana Zabunova, predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec a cirkevníkov z Kulpín a Magliću. Poďakoval sa rodine Nakićovej, podčiarkujúc, že "...všetko čo sa leskne v chráme a na chráme je darom ich nesmiernej lásky". Vyjadril tiež veľkú vďaku rodine Ivana Popovického, ktorá hradila všetky trovy chrámovej fasády, vrátane stavby lešenia a ďakoval za každú pomoc aj ostatným cirkevníkom.

Ku oslám Spasovdanu v Kulpíne prispeli cirkevní pevci členovia Školy cirkevného spevu „Sv. Jovan Damaskin" pri cirkevnej obci Nový Sad, spevom členovia KUS Stefana Stratimirovića z Kulpína a prednesom poézie Zoran Mitić.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus