Domovská

Kresby Zuzky Medveďovej

Akademická maliarka Zuzka Medveďová sa narodila pred 125 rokmi 5. októbra 1897 v Petrovci v roľníckej rodine. Po prvýkrát sa ako výtvarníčka predstavila verejnosti 28. augusta roku 1919 na prvých Slovenských národných slávnostiach v Petrovci. Vedľa svojich obrazov hrdo stála oblečená v petrovskom sviatočnom kroji. Krátko pred svojou smrťou celé svoje dielo testamentom venovala Petrovčanom a Slovákom v Juhoslávii. Zomrela v Pezinku (Bratislava) 11. februára 1985 a urna s jej popolom bola 3. marca 1985 uložená do rodinného hrobu na petrovskom cintoríne. Jej umelecké dielo ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci, kde je od nedele 7. augusta sprístupnená výstava Kresby Zuzky Medveďovej. Väčšinu z kresieb verejnosť doteraz nevidela, – podčiarkla riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová, ktorá spolu s Danielou Markovou do tlače pripravili aj kvalitný katalóg k výstave pomenovaný Zuzka Medveďová KRESBY. V ňom sú dôkladne spracované a zdokumentované kresby tejto našej prvej akademickej maliarky, ktoré si čoskoro, v digitalizovanej forme, budú môcť obzrieť aj milovníci umenia na celom svete. Podľa recenzentky výstavy Aleksandry Stefanov, táto výstava je významná nielen pre Slovákov, ale je mimoriadne zaujímavá aj pre históriu a kultúru Republiky Srbsko, resp. AP Vojvodiny.

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Kresby Zuzky Medveďovej

 

Anna Séčová Pintírová vyzdvihla dobrú spoluprácu s Múzeom Vojvodiny a osobitnú vďaku vyjadrila Aleksandre Stefanov, historičke umenia Múzea Vojvodiny a dokumentaristovi v Múzeu vojvodinských Slovákov Zdenkovi Lončarovi.

Portréty zo štúdií, ktoré tvoria centrálnu časť expozície, zobrazujú podobizne žien a mužov, ktorí pózovali pre študentov. Na figurálnych študijných kresbách dominujú akty ženského a mužského tela a kresbami, na ktorých sú znázornené žánrové scény, si autorka robila prípravy pre maliarske diela. Ozrejmila Daniela Marková. Vladimír Valentík sa širšie zmienil o živote a diele Zuzky Medveďovej. Maša Lončarová, žiačka 3. triedy Hudobnej školy Josipa Slavenského zahrala dve Bachove skladby a výstavu otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

O Zuzke Medveďovej a jej tvorbe aj TU:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10026-zuzka-medvedova-2
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kratak-pregled-istorije/22-aktuality/aktuality/11184-kvety-zuzky-medvedovej

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus