Domovská

Jozef Miloslav Hurban

21. februára oslavujeme Medzinárodný deň materinského jazyka. Našou materčinou je slovenčina. A v dnešný deň pred 135 rokmi, 21. februára 1888 zomrel v Hlbokom evanjelický farár Jozef Miloslav Hurban, spolupracovník Ľudovíta Štúra a spoluzakladateľ spisovnej slovenčiny. Pamätná fara, v ktorej sa tvorila moderná slovenčina, sa začala stavať pred 190 rokmi, v roku 1833. Hurban sa do nej nasťahoval o desaťročie neskôr, roku 1843 už ako farár v Hlbokom. Fara, ako aj Evanjelický kostol v Hlbokom sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Tieto vzácne kultúrne pamiatky v súčasnosti „stráži" a chráni pre budúce pokolenia námestný farár Juraj Šefčík, selenčský rodák a niekdajší kulpínsky kňaz a v poradí druhý predseda obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii.

 

Chrám Boží v Hlbokom a pred ním socha J.M. Hurbana

 

Chrám Boží v Hlbokom a pred ním socha J.M. Hurbana

 

Hurban dal v roku 1857 vyhotoviť za 1000 zlatých maliarovi Ivanovićovi vo Viedni oltárny obraz. Tento zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori

 

Hurban dal v roku 1857 vyhotoviť za 1000 zlatých maliarovi Ivanovićovi vo Viedni oltárny obraz. Tento zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori

 

Evanjelický kostol v Hlbokom z roku 1787

 

Evanjelický kostol v Hlbokom z roku 1787

 

Evanjelický kostol v Hlbokom z roku 1787

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Hurbanov prvý hrob

 

Hurbanov prvý hrob

 

Mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Na Hurbanov pomník prispeli aj jeho ctitelia z Vojvodiny, Ľudovít Mičátek z Kysáča, Juraj Mrva, farár petrovský, Emil Kolény, mladší syn kulpínskeho farára a ďalší Kulpínčania: Djordje Stratimirović, Klobušický...

 

Na Hurbanov pomník prispeli aj jeho ctitelia z Vojvodiny, Ľudovít Mičátek z Kysáča, Juraj Mrva, farár petrovský, Emil Kolény, mladší syn kulpínskeho farára a ďalší Kulpínčania: Djordje Stratimirović, Klobušický...

 

Pred sochou z lipového dreva J.M. Hurbana: Mgr.Th Juraj Šefčík, Katarína Pucovská a starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda

 

Pred sochou z lipového dreva J.M. Hurbana: Mgr.Th Juraj Šefčík, Katarína Pucovská a starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda

 

V Hlbokom sa v súčasnosti možno pokloniť pred mohylou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý zomrel v tejto malebnej dedinke 21. februára 1888. Z politických dôvodov bol pochovaný na okraj hlbockého cintorína, kde dodnes stojí jeho prvý náhrobný pomník. O 60 rokov neskôr, po druhej svetovej vojne a po vzniku komunistického Československa, neďaleko hrobu Jozefa Miloslava Hurbana vybudovaná bola mohyla, do ktorej preniesli Hurbanove telesné pozostatky.

Jozef Miloslav Hurban bol evanjelický kňaz, prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Zanechal stopy aj v živote Srbov a tiež vojvodinských Slovákov. Po zrušení vojenskej hranice roku 1871, na konvente slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, jeho stredného syna Vladimíra si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho farára a vnuk tohto významného štúrovca, Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove.

Hurban v hlbockej fare, ktorá mu bola 45 rokov domovom a pôsobiskom, často hostil svojho dobrého kamaráta a svojho slovanského brata zo školských rokov v Bratislave Svetozara Miletića, podľa ktorého pomenoval aj svojho najstaršieho syna Svetozára Hurbana Vajanského (1847–1916). So svojou manželkou, prvou slovenskou profesionálnou herečkou Aničkou Jurkovičovou mali šesť detí a najmladšieho syna Bohuslava (1862–1889) poslali na výchovu a školenie do srbského prostredia, do Novosadského srbského gymnázia.

Juraj Šefčík sa už niekoľko rokov s patričnou úctou stará o chrám a faru a listuje v množstve záznamov a dobových dokumentov. Okrem iného zistil, že J. M. Hurban po svojom príchode do Hlbokého roku 1843, objednal u svojho vo Viedni pôsobiaceho známeho, srbského freskomaliara Ivanovića oltárny obraz znázorňujúci biblický výjav, Ježiša a učeníkov na rozbúrenom mori, ktorým určite chcel označiť dobu v ktorej pôsobil...

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus