Domovská

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

V nedeľu podvečer 7. júla sa v chráme Božom v Báčskom Petrovci uskutočnil Cyrilo-metodský večierok, ktorý každoročne organizuje miestny cirkevný zbor v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Petrovec. Podujatie, venované sviatku svätých Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa, sa konalo už po 25. krát. Cyril a Metod, významní slovanskí vierozvestci, sú v kalendári zapísaní na 5. júla, a Majster Ján Hus na 6. júla. Ján Vida, farár báčskopetrovského cirkevného zboru, zdôraznil, že príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu priniesol zrozumiteľné slovo Božie pre ľud, čo je podstata tohto sviatku. Pripomínanie týchto sviatkov je príležitosťou na zamyslenie sa nad významom viery a dedičstva, ktoré nám títo veľkí ľudia zanechali. "Sviatok Majstra Jána Husa je sviatkom, keď si pri spievaní piesne 'Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť' uvedomujeme, čo znamená obetovať svoj život pre vieru v Trojjediného Pána Boha. Boli by sme dnes odhodlaní ísť na smrť pre vieru?" pýtal sa velebný pán farár Ján Vida. Tieto otázky nás vedú k hľadaniu pravdy, ktorá posilňuje našu vieru a slúži ako svedectvo pre budúce pokolenia.

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci: Oslava duchovného dedičstva

 

Na večierku vystúpili miestny cirkevný spevokol, huslistka Marína Cerovská, kantorka Slovenka Benková a ďalší účinkujúci: Miluška Anušiaková Majerová, Hana Tanciková, Elena Lončarová, Andrea Stanivuková a Rastislav Labát, ktorí čítali texty. Podujatie obohatili aj hostia z Pivnice. Komorný zbor Nádeje pod vedením Anny Stojnevovej zaspieval niekoľko pesničiek a pivnický pán farár Ján Zahorec prítomným predniesol krátku duchovnú úvahu, v ktorej zdôraznil dôležitosť duchovného dedičstva svätých Cyrila a Metoda pre súčasníkov i budúce generácie.

"Je to jedinečné dedičstvo medzi kresťanskými národmi Európy. Odkaz svätých Cyrila a Metoda, po všetkých tých zmenách v minulosti, stále žije a možno viac ako inokedy ho treba zachovať. Stojí, ako základný duchovný kameň kresťanstva nášho národa, duchovnosti a vzdelanosti, na ktorom je postavená aj slovenská štátnosť a kresťanská cirkev nášho národa, ale aj všetkých slovanských národov. Je to Božie dielo," povedal Ján Zahorec.

Cyrilo-metodský večierok je oslavou nielen minulosti, ale aj súčasnosti a budúcnosti našej viery. Miestny odbor Matice slovenskej spolu s petrovským cirkevným zborom pokračujú v tradícii, ktorá pripomína dôležité duchovné hodnoty a zachováva dedičstvo pre budúce generácie.

Rovnako aj aj pri doterajších ročníkoch, aj tohtoročný scenár večierka mala na starosti Katarína Melegová Melichová.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus