Archív

Vyprevádzanie Zimy s knihou

V Spolku petrovských žien v pondelok 20. marca prebiehala ďalšia akcia Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca Zima s knihou a projektom Biblio. Prítomných privítala Katarína Rašetová, predsedníčka spolku a potom slovo odovzdala Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi SVC. Podobne ako aj na doterajších zimných posedeniach dôraz bol kladený na vlaňajšiu knižnú produkciu tohto vydavateľstva a podobne ako aj na predchádzajúcich akciách Zimy s knihou, aj tentoraz sa širšie hovorilo o knihe Annamárie Boldockej Grbićovej O ľuďoch a iných vzácnostiach a tiež o knihe Kataríny Pucovskej KUS Zvolen, 50 rokov obnovenej činnosti, keďže sa autorky uvedených dvoch publikácií na večierku aj osobne zúčastnili. Tretia hostka, ktorú si Vladimír Valentík tentoraz pozval na večierok bola Zuzana Medveďová Koruniaková, aktívna členka Spolku petrovských žien, ktorá so SVC spolupracuje už 16 rokov a ako jazyková redaktorka sa podpisuje pod všetky jeho vydania. Riaditeľ SVC sa jej verejne poďakoval a aj takýmto spôsobom jej prejavil hlbokú úctu.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Zuzana Medveďová Koruniaková sa poďakovala, zdôrazňujúc, že sa necíti ako hostka, veď je v spolku členka a je tam ako doma. Pred začiatkom večierka to aj dokázala a nielenže obsluhovala, ale s ostatnými menovkyňami aj častovala k meninám. Stále vraj niektoré ženy častujú, takže na Zuzany prišiel rad mesiac po oslave menín. Keď hovorila o svojich dôchodcovských rokoch poznamenala, že by už mohla menej pracovať, v tomto roku totiž oslávi 75. narodeniny (narodila sa 19. 08. 1948 v Báčskom Petrovci) a podľa jej slov mladší jazykoví redaktori by iste rýchlejšie dokázali vykonať zverenú úlohu. Od roboty však neuteká a je šťastná, keď sa od povinností nestačí nudiť.

Zuzana Medveďová Koruniaková vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Po ukončení štúdií v roku 1972 začala pracovať v týždenníku Hlas ľudu ako jazyková redaktorka a potom už pribúdali lektorované noviny, časopisy a knihy... v ktorých je podpísaná ako jazyková redaktorka, lektorka, korektorka vydaní, novinárka. Za 35 rokov v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas Ľudu bola jazykovou redaktorkou nie iba v tomto týždenníku, ale aj v mesačníkoch Rovina či Nový život, v ročenkách Národný kalendár, Slovenský svetový kalendár, v časopisoch, brožúrkach ...a v mnohých knihách. V SVC je od roku 2006 a dodnes jazykovou redaktorkou a lektorkou, ktorá má na starosti jazykovú a štylistickú úpravu knižných a novinových vydaní a časopisov.

Včera, v posledný zimný deň a zároveň aj prvý jarný putovná akcia Slovenského vydavateľského centra zakončila zimné putovanie a pokračovať bude v Pivnici. V nedeľu 2. apríla na margo festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA usporiadajú tradičný knižný večierok Vítanie jari s knihou. Venovaný bude knihe o Jankovi Čemanovi autorov Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej a Jána Chrťana.

 

Katarína Pucovská
Foto Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články