Čaroslov č. 15

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. Aj napriek odporúčaniam, aby sme sa nestretávali, naše stretnutia pokračujú. Mladí dolnozemci sú späť, znovu sa stretávajú... stali sa súčasťou internetového Čaroslovu. A tak v najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku.

 

Čaroslov č. 15

 

Na úvod jedinečným spôsobom čitateľom sa prihovára Ján Pitoňák, hosťujúci učiteľ Slovenskej základnej školy, gymnázia, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku. Nostalgicky si zaspomínal na štyri úspešné ročníky stretnutia Mladých dolnozemcov, zmienil sa o internete, ktorý sa stal našou každodennosťou, potrebou, keď sa chceme nielen vzdelávať, ale aj rozprávať a zvlášť vidieť. Aj po dvoch nevydarených stretnutiach Mladých dolnozemcov samozrejme kvôli pandémii koronavírusu, svoj príhovor končí slovami: „ Optimizmus nám pomôže skôr sa z tejto situácie vymaniť a v zdraví sa zase stretnúť!"

Najnovšie internetové číslo Čaroslovu zviditeľňuje prácu aj našich vojvodinských škôl (z Petrovca, Kovačice, Padiny, Hložian, Selenče, Kulpína, Pivnice, Jánošíka, Erdevíka, Aradáča, Laliťa, Kysáča a petrovského gymnázia) a poskytuje ich žiakom miesto na sebarealzáciu.

Pätnástykrát čaroslováci umožňujú čitateľom spoznávať svoje kultúrne dedičstvo a miestne tradície, zároveň získať kladný vzťah k ľudovej slovesnosti. Upevňujú dolnozemskú spolupatričnosť, držia sa spolu a spoločnými silami zachovávajú svoju slovenskú identitu.

O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a a koordinátorka Mária Andrášiková a Andrej Varga, ktorý sa postaral o technickú a grafickú úpravu Čaroslovu.

Zverejnené 15. číslo internetového vydania spoločného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov v zahraničí z Bratislavy.

Z OBSAHU

• Úvodník
• MLADÍ DOLNOZEMCI tvorba a priateľstvo predovšetkým... (Maďarsko)
• MLADÍ DOLNOZEMCI tvorba a priateľstvo predovšetkým... (Rumunsko)
• MLADÍ DOLNOZEMCI tvorba a priateľstvo predovšetkým... (Chorvátsko)
• ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec
• ZŠ Tomáša Gustava Masáryka Jánošík
• ZŠ mladých pokolení Kovačica
• ZŠ maršala Tita Padina
• ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina Hložany
• ZŠ Nestora Žučného Laliť
• ZŠ Jána Kollára Selenča
• ZŠ bratstvo Aradáč
• ZŠ Savu Šumanovića Erdevík
• ZŠ Jána Amosa Komenského Kulpín
• Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom
• Žiaci žiakom
• 22. Výtvarná kolónia Makovička

 

Mária Andrášiková

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články