Kvetná nedeľa – Palmarum

Ježiš Kristus v Kvetnú nedeľu vstupuje do Jeruzalema. Volajú mu na slávu Hosana! Vystielajú mu cestu palmovými ratolesťami. A už o pár dní ho odsúdia ako zločinca a ukrižujú. Na Kvetnú nedeľu bohoslužby v evanjelických kostoloch sa začínajú predspevom: „Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. A vydajú ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Kvetná nedeľa tak ukazuje, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania: Hosana! a Ukrižuj! „To Hosana Kvetnej nedele nám je vždy také sympatické, povzbudzujúce a povznášajúce. V niektorých našich cirkevných zboroch, najmä v staropazovskom, sa zachovala tradícia, že deti aj dnes vítajú Pána Ježiša ako vchádza do Jeruzalema, tým že sa oblečú do slávnostných krojov a prídu aj do chrámu Božieho a vypočujú si príbeh Kvetnej nedele. Sú to takzvané paničky. Len žiaľ, že toto vítanie, tam niekedy v Jeruzaleme, bolo krátke a rýchlo zamrelo," uviedol Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský vo svojej dnešnej úvahe v duchovnej relácii Pohľady k výšinám Novosadského rozhlasu.

 

V Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky" idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy (foto: Pazovské Obyčaje)

 

V Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky" idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy (foto: Pazovské Obyčaje)

 

V Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky" idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy (foto: Pazovské Obyčaje)

 

V Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky" idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy (foto: Pazovské Obyčaje)

 

Reláciu Pohľady k výšinám si možno vypočuť TU: https://media.rtv.rs/sk/slovacka-redakcija-rns3/73464

Viac o pazovských veľkonočných zvykoch aj TU:

 

 

Hosana! a Ukrižuj!

Hosana (sláva!) – je to liturgická formula zo žalmov, ktorá vyjadruje oslavovanie, velebenie. Ten dav, ktorý na Kvetnú nedeľu zvolával na slávu Ježišovi, už o pár dní bude žiadať Jeho ukrižovanie. Dvojtvárnosť človeka. Protiklad najhlbšej úcty a najpodlejšieho pokrytectva.

Pre kresťana je predsa tým najhlbším odkazom celého tohto nadchádzajúceho Veľkého týždňa: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Kvetnou nedeľou sa začína najdôležitejší týždeň v roku - veľkonočný týždeň, známy pod názvami Tichý alebo Veľký týždeň.

 

Kvetná nedeľa 2022, Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Selenča, deti v kroji so selenčským katolíckym farárom Sinišom Tumbasom Loketićom (foto: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice)

 

Kvetná nedeľa 2022, Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Selenča, deti v kroji so selenčským katolíckym farárom Sinišom Tumbasom Loketićom (foto: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice)

 

Kvetná nedeľa 2022, Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Selenča, deti v kroji so selenčským katolíckym farárom Sinišom Tumbasom Loketićom (foto: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice)

 

Magdaléna Kaňová (Foto: Kristina Kaňa)

 

Magdaléna Kaňová (Foto: Kristina Kaňa)

 

Na Kvetnú nedeľu si selenčské dievky z katolíckej časti dediny do kostola obliekajú pestré kašmerínové kroje a kvetinové vzory na nich symbolizujú palmové ratolesti, ktoré ľudia hádzali pred Ježiša pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články