330. narodeniny Petrovaradínskej pevnosti

18. októbra 1692 bol položený základný kameň Petrovaradínskej pevnosti, monumentálnej vojenskej stavby, ktorá ovplyvnila vznik a rozvoj Nového Sadu v priebehu 18. storočia. O dve a pol storočia neskôr, 22. októbra v roku 1954 bolo založené Múzeum mesta Nový Sad so sídlom v budove Arsenalu na hornej plošine pevnosti, s cieľom ochraňovať bohaté kultúrne dedičstvo mesta. Pri príležitosti 330. narodenín Petrovaradínskej pevnosti Múzeum mesta Nový Sad organizuje bezplatné prehliadky podzemia vojenských galérií na pevnosti v dňoch 18. – 21. októbra o 15. hodine, ako aj v sobotu 22. októbra o 12. hodine. Záujemcovia o prehliadku by sa mali hlásiť muzeálnemu sprievodcovi desať minút pred uvedenými termínmi. V sobotu 22. októbra pri príležitosti Dňa múzea mesta Nový Sad vstup pre všetky múzeá budú bezplatné. Petrovaradínska pevnosť, známa aj ako „Gibraltár na Dunaji", má rozlohu 120 hektárov a je jedinečnou kultúrnou a historickou pamiatkou v regióne. Dnes je toto opevnenie s Hodinovou vežou dominantou Nového Sadu. Pod ňou je množstvo tunelov a katakomb. Opradená je mnohými legendami.

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

V roku 1692 po ťažkých bojoch s Turkami, ktoré trvali od roku 1683, rakúska armáda pod velením markgrófa Ľudovíta Badenského, prinavrátila sčasti zbúranú stredovekú pevnosť Petrovaradín. V tom čase sa začalo opevňovanie a obnovenie stále strategicky dôležitej stavby. Na základe rozhodnutia Vojnovej rady vybudovať novú pevnosť, podľa najmodernejších pravidiel vojenskej architektúry, začalo sa s budovaním a čistením terénu v Hornej pevnosti. Základný kameň novej pevnosti bol položený 18. októbra v prítomnosti cisárskeho vyslanca, princa a maršala Eugena Croya, v Leopoldovej bašte. Tento deň bol zaznamenaný ako začiatok výstavby novej pevnosti Petrovaradin, ktorá trvala s prerušením až do roku 1780.

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Láka legendami a tajomstvom, ale najmä svojim podzemím, sieťou tunelov, poschodí a úrovní... netopierov... kto sa osmelí zísť do katakomb, môže pešo prejsť vyše 20 kilometrov. Táto známa pevnosť na dunajskom brehu pri Novom Sade údajne ešte v 12. storočí bola vojenským objektom. Súčasná Petrovaradínska pevnosť sa stavala až 88 rokov, v období 1692-1780. Umiestnená je nad Dunajom, na jeho pravom brehu ako pevnosť na obranu Habsburskej monarchie od Osmanskej ríše. Pre potreby armády slúžila až do druhej svetovej vojny.

Petrovaradínska pevnosť predstavuje skvost vojenskej architektúry. Pozostáva z Hornej a Dolnej pevnosti a je jedinou v úplnosti zachovanou pevnosťou tohto druhu na území Európy. Pod Hornou časťou je vybudovaná celá sieť podzemných chodieb - lagúm a galérií celkovej dĺžky asi 16 km. Tunely a katakomby sú vybudované v štyroch výškových rovinách a od roku 2009 zo 1200 metrov reštaurovaných lagúm je oficiálne zaradené do bohatej turistickej ponuky mesta Nový Sad.

Stála teplota v podzemí tých priestorov je 12 stupňov a turistom sa neradí odbočiť z označenej dráhy, keďže ďalšie chodby (lagumi ) ukrývajú asi 30 labyrintov.

Promo film publicistu Veljka Milkovića o podzemí Petrovaradínskej pevnosti:

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články