Srbsko starne

Srbsko každý deň opúšťa okolo 140 osôb, ročne je to asi 50.000 a za desaťročie krajina ochudobnela o asi pol milióna predovšetkým mladých ľudí. Ak podobná tendencia bude pokračovať, postupne sa tu počet dôchodcov vyrovná s počtom pracujúcich. Podľa najnovších štatistických údajov pre jeden dôchodcovský šek pracuje 1,68 pracovníka. Optimálny pomer by mal byť jeden dôchodca na štyroch zamestnancov. Keď však traja zamestnanci musia okrem svojho platu zarábať aj pre dvoch dôchodcov, situácia je alarmujúca. V Srbsku už v tejto chvíli v 30 mestách máme viac dôchodcov ako ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V takej situácii nemožno očakávať ani vysoké platy zamestnancov a ani slušné dôchodky penzistov.

 

Srbsko starne

 

V Srbsku žije 1,650.021 dôchodcov a 2,766.034 pracujúcich, – vyplýva to z najnovších údajov Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia. V belehradskej obci Rakovica, ktorá mala kedysi najviac tovární a robotníkov, je teraz zoznam dôchodcov o 4 511 mien dlhší ako zoznam robotníkov. V tejto obci teraz žije 25 527 dôchodcov a 21 016 pracujúcich. Štatistiky uvádzajú, že takýto „dôchodcovský" priemer štruktúry srbských miest vyplýva z demografickej situáciu – vo väčšine miest počet starých obyvateľov vysoko prevyšuje počet detí a mladých ľudí.

Podľa štatistiky Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia z novembra 2022, vo Vojvodine bolo 408.650 dôchodcov a priemerný vojvodinský dôchodok bol 31.436 dinárov. V Obci Báčsky Petrovec máme 2.917 dôchodcov a ich priemerný dôchodok je 26.762 dinárov. V Obci Kovačica majú 4.601 dôchodcov a priemerný dôchodok je 26.501 dinárov, kým v Obci Stará Pazova žije 12.211 penzistov a ich priemerný dôchodok je 29.118 dinárov.

Zdroj: https://www.pio.rs/sites/default/files/Statistike/Bilten/2022/Statisticki%20mesecni%20bilten%20nov22.pdf

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články