Kulpínska kuchárka

PDvK – deň druhý

Druhý deň Predslávnosťových dní v Kulpíne štartoval súťažou poľovníkov v streľbe do hlinených holubov a súťažou vo varení poľovníckeho paprikáša, ktoré prebiehali v poľovníckom dome. Paralelne v kulpínskom chráme Božom sa konali služby Božie príležitostne ladené k oslavám a venované 8. nedeli po sv. Trojici, ktorá má tému: výstraha pred zvodmi. Kázňou poslúžil biskup SEAVC v Srbsku a farár kulpínsky d.p. Jaroslav Javorník. Za základ kázne si zvolil slová Písma svätého napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole 21. verši: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Keďže sa v rámci kulpínskych osláv pripomína aj Deň Kulpína, prvá časť kázne bola zacielená na dejiny Kulpína. V spoločnej modlitbe sa prítomní pomodlili za milosť a ochranu pred zlým počasím. Na záver bohoslužieb veľký priateľ Kulpína, ľudový spevák Jozef Mak z Banskej Bystrice za hudobného sprievodu kantorky Milušky Petrášovej zaspieval pesničku z evanjelického spevníka Smieť žiť pre Krista.

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

PDvK – deň druhý

 

V areáli poľovníckeho spolku celé predpoludnie bolo veselo a poľovnícke paprikáše rozvoniavali z 53 kotlíkov a z jedného veľkého kotla. Tohto roku sa rekordný počet 53 družstiev prihlásil na súťaž, ktorá vlastne ani nebýva opravdivá súťaž, ale skôr ide o kamarátenie a dobré pobavenie. Keďže areál poľovníckeho spolku ponúka skutočne pekné prostredie, početné skupiny prišli tam stráviť nedeľu pri slovenskej hudbe, dobrej nálade a varení poľovníckeho paprikáša. Mnohí ďalší, ktorí nesúťažili, prišli na obed. Vo veľkom kotle sa varil paprikáš pre hostí, ktorí si ho mohli kúpiť za 600 dinárov.

Delegácia z družobnej obce Riečka zo Slovenska, vedená novým starostom Milanom Petránom, aj tohto roku varila bryndzové halušky. Bolo ich za tri kotly a zdarma ich ponúkali všetkým záujemcom. Vďaka im za tú veľkú podporu podujatia a za všetku ich lásku a ochotu.

Keď sa paprikáše uvarili, alebo sa ich varenie končilo, začalo pršať. Dážď však rýchlo prešiel a spev ďalej znel. Slnko čoskoro vykuklo spoza oblakov a podvečerné futbalové zápasy už prebiehali na suchom trávniku. Vydarila sa aj večerná ľudová veselica – na dobrú náladu hrala skupina Lego Duo.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články