Kulpínska kuchárka

20. festival Zuzany Kardelisovej

Jubilejný 20. festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti – Festival Zuzany Kardelisovej sa uskutoční v Kysáči 5. – 8. októbra 2023. Organizátorom Festivalu je Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. V koncepcii festivalu sa od samotného začiatku festivalu zachováva pietna spomienka, ktorou si na cintoríne pri hrobke Zuzany Kardelisovej organizátori uctia pamiatku na túto významnú kysáčsku divadelníčku. V tomto roku hrobku navštívia v piatok napoludnie. V súťažnej časti sa predstaví päť ochotníckych divadelných súborov: z Kovačice a Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Kysáča a Starého Tekova zo Slovenska. V nedeľu 8. októbra po udelení cien na počesť odmenených vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca s najnovšou inscenáciou – Urbánkovým Kamenným chodníčkom v réžii Emila Spišáka.

 

20. festival Zuzany Kardelisovej

 

Festival Zuzany Kardelisovej sa organizuje od roku 2004, zo začiatku prebiehal v novembri a posledne sa termín posunul na október. Na ňom môžu vystupovať aj zahraničné divadelné súbory. Najúspešnejší súbor získava právo účasti na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom na Slovensku.

Prvý ročník tohto nášho festivalu prebiehal v dňoch 24. – 28. 11. 2004. Vtedy bolo podpísané aj memorandum o spolupráci Festivalu Aničky Jurkovičovej z Nového Mesta nad Váhom a Festivalu Zuzany Kardelisovej z Kysáča. Na základe prijatého memoranda majú víťazné súbory jednotlivých festivalov právo recipročnej účasti na festivaloch v súťažnej časti.

Zuzana Kardelisová zohrala významnú úlohu v bohatých divadelných dejinách Kysáča, ktoré siahajú do roku 1881. Narodila sa roku 1912 a zomrela vo veku 76 rokov v roku 1988. Pôsobila ako učiteľka a ochotnícke herectvo bolo jej svetom.

PROGRAM 20. Festivalu Zuzany Kardelisovej

Štvrtok 5. 10. 2023
o 19.30 h
Otvorenie festivalu

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
a ív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
Edita Ďurčová: Ľud-milá
réžia: Silvia Svákusová

Piatok 6. 10. 2023
o 12.00 h
Pietna spomienka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne

o 19.30 h
Divadelná sekcia SKC P. J. Šafárika, Nový Sad

Rastislav Zorňan (podľa textu Dušana Radovića Ženski razgovori): Úvahy o mužoch
réžia: Rastislav Zorňan

Sobota 7. 10. 2023
o 17.30 h
Celkom malé divadlo, Starý Tekov – Slovenská republika

Petr Strnad: Ako uvariť žabu
preklad: Petr Mészároš
réžia: Valentín Kozaňák

o 20.30 h
Slovenské divadlo VHV, SKUS h. J. Čmelíka a Stredisko pre kultúru, Stará Pazova

Miloš Nikolić: Kováči
preklad: Ján Jankovič
réžia: Alexander Bako

Nedeľa 8. 10. 2023
o 16.00 h
Ochotnícke divadlo KC Kysáč

Christo Boytchev: Orchester Titanik
preklad: Katarína Sedláková
réžia: Branislav Čeman

o 20.00 h
Vyhodnotenie festivalu a udelenie cien

Na počesť odmenených
Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec
Ferko Urbánek: Kamenný chodníček
réžia: Emil Spišák

Organizátorom Festivalu je Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. V tomto roku ho finančne podporili Správa pre kultúru Mesta Nový Sad, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články