Máš právo

Cena Ondreja Štefanka a medzinárodná vedecká konferencia v Nadlaku

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2023, a to najneskôr do 10. februára 2023 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Zároveň Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pozývajú na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov, ktorá sa uskutoční 17. a 18. marca 2023 v Nadlaku – Rumunsko.

 

Cena Ondreja Štefanka a medzinárodná vedecká konferencia v Nadlaku

 

Medzinárodná konferencia začína privítaním hostí, pozdravnými príhovormi a slávnostným udelením Ceny Ondreja Štefanka vo štvrtok, 16.03.2023 v neskorých poobedňajších hodinách. Zahájenie pracovnej časti konferencie je v piatok 17.03.2023 ráno.

Medzinárodná vedecká konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov si vytyčuje cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a v neposlednom rade zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Vedomí si potreby spájania všetkých tvorivých síl, dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo začali s formovaním združení a spolkov na najrozličnejšom základe: cirkevnom, kultúrnom, osvetovom, umeleckom, hospodárskom, finančnom, športovom atď. Z týchto prvých foriem sa postupne formovali reprezentačné organizácie a inštitúcie, ktoré vo svojej náplni doteraz majú imperatív organizovania a presadzovania záujmov slovenských dolnozemských enkláv.

Táto konferencia si berie za úlohu reflektovať uvedené formy združovania sa dolnozemských Slovákov v historickom i súčasnom nazeraní. Celý rad takýchto spolkov už zanikol a nezostal o ich činnosti komplexnejší obraz. Konferenčné príspevky z tohto kontextu by sa mali zamerať najmä na archívny výskum, aby sa dospelo ku komplexnejším informáciám.

Na strane druhej, synchrónny aspekt taktiež ponúka početné možnosti reflektovania tejto témy: príspevky z tohto radu by mali zodpovedať na otázku ako mnohopočetné súčasné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa dolnozemských Slovákov formujú aktuálny národný život týchto enkláv. Okrem základných podôb existencie týchto spolkov, organizácií a inštitúcií sa ponúka aj možnosť ich komparatívneho nazerania: tak vo vzťahu štátneho kontextu, ako aj dolnozemského, ale aj vo vzťahu k organizáciám a inštitúciám na Slovensku.

Dolnozemskí Slováci dokázali, že spojenými silami, resp. spolkovým organizovaním môžu efektívnejšie presadiť svoje záujmy v širšom spoločenskom, politickom a kultúrnom prostredí.

Veríme, že takto zameraná konferencia prinesie nové svetlo na túto významnú časť národného života dolnozemských Slovákov a podá aj komplexné svedectvo o súčasných podobách spolkového a inštitucionálneho života dolnozemských Slovákov.

 

 

 

Výzvy podpisujú Mgr. Ľudmila Šomráková, predsedníčka KVSIK a Pavel Hlásnik, prvý podpredseda DZSČR.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články