Máš právo

K nedožitým sedemdesiatinám Jána Melicha

Ján Melich sa narodil 19. apríla 1953 v Báčskom Petrovci z rodičov Pavla Melicha a Kataríny rodenej Kováč – Vargovej. Zomrel 13. júla 2022 a pochovaný je na petrovskom cintoríne. Jána Melicha, Jančiho sme poznali mnohí. Bol spoločenský, zapájal sa do dobrovoľníckych akcií a ochotný bol prispieť všade, kde bolo treba. Na neho si spomínajú generácie futbalistov petrovskej Mladosti. Z tréningu neraz priamo pokračoval do kultúrno-umeleckého spolku, kde sa zapájal do folklórnej sekcie. Pomáhal aj v dobrovoľnom hasičskom spolku. Angažoval sa tiež v matičnej činnosti a bol aj jedným z podpisovateľov obnovenia Matice slovenskej. Láska k pôde a zvieratám ho odviedla aj do Klubu poľnohospodárov, kde bol tajomníkom v období rokov 2015 –2019. S pribúdaním rokov stále viac ho lákalo aj spoločenstvo veriacich a tak sa aktívne zapojil a angažoval v cirkevnom zbore evanjelickej a.v. cirkvi v Báčskom Petrovci, kde bol poddozorcom.

 

K nedožitým sedemdesiatinám Jána Melicha

 

K nedožitým sedemdesiatinám Jána Melicha

 

K nedožitým sedemdesiatinám Jána Melicha

 

Ako dôchodca Ján Melich sa zapojil do práce Obecnej organizácie združenia penzistov a určitý čas bol aj členom výkonného výboru. Predtým si však odpracoval celú pracovnú stáž ako vodič-požiarnik. Neraz nevedel kedy je deň a kedy noc. Služba si vyžadovala prácu v troch zmenách a 24-hodinovú pripravenosť. A keď niekde vzplanul požiar, rýchlo sa zvolávali požiarnici, ktorých nikdy nebolo dosť, tí na seba navliekali požiarnickú výstroj, sadali do vozidla a s rotačnými svetlami uháňali na miesto požiaru. Janči býval v susedstve požiarnického domu a keď hlásili požiar, nedbal, že má dovolenku, či voľný deň a takmer spravidla sedel medzi prvými v požiarnickom vozidle, buď za volantom, alebo na mieste hasiča. Vedel, že je každá minúta vzácna...

Profesionálnu prácu si vykonával maximálne svedomite, no v jeho živote veľmi dôležitú úlohu hral šport, predovšetkým futbal. Futbal si obľúbil ešte v detstve a po boku staršieho brata hrával futbal od malých nôh. Kde chýbal hráč, už tam bol. Najprv sa zapojil do tímu pionierov, potom dorastencov a ako perspektívny hráč povolaný bol aj medzi futbalistov novosadskej Vojvodiny, s ktorými sa v jednej sezóne zúčastnil na prípravách. V prvej jedenástke začal hrávať v sezóne 1969/70 ako 16 a pol ročný chlapec. Keďže bol ešte maloletý do prvého mužstva mohol nastúpiť iba po špeciálnej zdravotnej prehliadke. Vtedy sa aj jeho kariéra začala a počas nasledujúcich 12 rokov sa vyskúšal na všetkých pozíciách v tíme, dokonca aj ako brankár a bol aj kapitánom tímu. Keď sa však v roku 1981 zamestnal ako profesionálny hasič – vodič, pracovný čas mu nedovolil pravidelne trénovať a zúčastňovať sa na zápasoch, preto sa vzdal aktívneho futbalu. Nie však aj práce v klube. Vo FK Mladosť pokračoval ako vedúci mládežníckych generácií 1981, 82 a 83. V roku 1984 bol iniciátorom založenia mužstva veteránov a bol aj jeho vedúcim a členom zostavy. Tím obsadil prvé miesto veteránov Južnej Báčky. Zvláštnosťou počas jeho aktívneho zaoberania sa futbalom bol priateľský zápas v roku 1975 s kysáčskou Tatrou, kde vsietil až šesť gólov a konečný výsledok bol 6:1 pre FK Mladosť. Počas svojej kariéry nikdy neprestupoval do iného klubu, verným do konca zostal FK Mladosti, a bol aj jej čestným členom.

Čestne a do poslednej chvíle vykonával aj funkciu poddozorcu v petrovskom cirkevnom zbore.

Ján Melich bol ženatý s Annou rod. Kozovou, s ktorou majú dvoch synov: Ivana a Miroslava.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články