Máš právo

Grécka komúna v Bulkesi

Grécki utečenci prišli do FNR Juhoslávie na konci II. sv. vojny. V pustej vojvodinskej dedinke Bulkes (Maglić), z ktorej boli vysťahovaní dovtedajší obyvatelia Nemci, sa rýchlo zorganizovali a v jednom momente sa stali takmer štátom v štáte – mali svoje takmer autonómne práva, dokonca si tlačili aj vlastné bankovky. Zapájali sa však do spoločenského života Vojvodiny, boli aktívni v robotníckych akciách, zúčastňovali sa športových súťaží. Kultúrne centrum Bulkes – Maglić, Archív Vojvodiny a Národnostná rada gréckej národnostnej menšiny v Srbsku chceli projektom "Útočisko" na rovine. Gréci vo Vojvodine 1945–1949, prostredníctvom archívneho materiálu oboznámiť širšiu verejnosť so životom týchto gréckych emigrantov. Projekt vrcholil včerajším večierkom pod názvom Po stopách gréckych partizánov, Bulkes 1945 – 1949, ktorý sa uskutočnil v sieni reštaurácie AD PD Maglić. Na ňom sa zúčastnil projektný tím Archívu Vojvodiny, predstavitelia gréckej národnostnej rady v Srbsku, ako aj hostia z Grécka, Maďarska a Česka.

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Grécka komúna v Bulkesi

 

Viac o projekte TU: https://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11964-greci-v-bulkesi.

Na úvod včerajšieho večierka premietli dokumentárny film Komúna Grékov v Bulkesi autora Milana Ristovića, profesora dejín na Filozofickej fakulte v Belehrade. Moderátorka programu Annamária Boldocká Grbićová parafrazujúc slová profesora Ristovića z uvedeného filmu –...po dlhom putovaní Gréci sa vracajú domov... privítala "doma" hostí a slovo odovzdala Violete Cvetkovićovej, ktorá v mene Kultúrneho centra Bulkes – Maglić hovorila o doterajších aktivitách a plánoch tohto kultúrneho strediska.

Týmto projektom sme chceli odborníkom i laickej verejnosti predstaviť výsek z dejín grécko-juhoslovanských vzťahov, a tým podnietiť pestovanie kultúry pamäti, štúdium a chápanie sociálnej, kultúrnej klímy, ako aj ekonomické a iné faktory, ktoré poznačili štvorročné obdobie v živote gréckej komunity vo Vojvodine – vysvetlila vedúca projektu Dr. Dragana Katić, poradkyňa vo Vojvodinskom archíve.

No, politický konflikt medzi juhoslovanskými a sovietskymi komunistami zasiahol aj vojvodinských Grékov, ktorí väčšinou podporovali postoj Komunistickej strany Grécka a postavili sa na stranu Moskvy. To viedlo k rozpadu tejto špecifickej gréckej komúny a odchodu najväčšieho počtu jej členov z Vojvodiny do iných socialistických krajín. Niektorým z nich sa oveľa neskôr podarilo vrátiť do vlasti.

Existujúce dokumenty archívu Vojvodiny boli východiskom pre ďalší výskum, ktorý zaviedol archivárov Ljiljanu Bubnjević, Željka Radakovića a Dr. Draganu Katić do Noti, malého horského mestečka na severe Grécka. Bývalí obyvatelia Vojvodiny a ich potomkovia privítali hostí zo Srbska s otvorenou náručou, tak ako sú vítaní priatelia. Z dojímavých spomienok na život v Bulkesi vznikli dokumenty, z ktorých je najvzácnejší rozhovor s 93-ročným Jorgosom Tilkiaridisom, bývalým zamestnancom tlačiarne v Bulkesi, ktorá tlačila bulkesské dináre, noviny "Hlas Bulkesu" a grécke učebnice. Z návštevy Grécka a archívnych dokumentov vynikla výstava Gréci vo Vojvodine 1945-1949, ktorú si záujemcovia môžu do 7. júna pozrieť v Archíve Vojvodiny v Novom Sade.

Jorgos Tilkiaridis, napriek vysokému veku, pricestoval do Maglića a po emotívnom príhovore odovzdal predsedovi Kultúrneho centra Bulkes – Maglić Radomirovi Zotovićovi sadenicu olivy.

O Grékoch v Bulkesi hovoril aj prof. Dr. Riszto Iljovszki z Budapešti, Konstantinos Hristodulu, predseda združenia Grékov z Maďarska a Petar Rodifcis Naď, predseda Národnostnej rady gréckeho národnostného spoločenstva v Srbsku.

Premietnutý bol aj kratší dokumentárny záznam Tam ďaleko Orfeusa Skutelisa a v hudobnej časti programu zaspievala členka KUS Đuru Jakšića Tamara Ninić a orchester Acropolis Trio z Budapešti.

Na záver sa všetkým poďakoval Radomir Zotović, ktorý sa dlhodobo snaží o zachovanie spomienok na dejiny Bulkesa a nadviazanie spolupráce s niekdajšími jeho obyvateľmi, tak Nemcami ako aj Grékmi.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články